Uncategorized

Laddomat 31

Shuntautomatik och injusterad radiatorkrets för lägsta möjliga retur- temperatur – se sidan 4. Ej högtemperatursystem på radiatorkretsen (60°C på returen). Injusteringsventil på kulverten. Bruks- och Installationsanvisning.

Sjiktinndeling og veltilpassede temperaturnivåer i tanken er en forutsetning for å oppnå optimal funksjon og maks.

Fordelen ved høy ladningstemperatur er at det gir mer energi per . Elektromekanisk kulvertstyrning för energisnål överföring av värme via kulvert från separat beläget pannrum med huvudtank till boningshus med slavtank. Värmen förs över satsvis med lågt flöde efter behovet i boningshuset. Optimerar skiktningen i både . Charging unit for a solid fuel boiler to a heat storage tank. The same happens if the pump fails = High operational reliability!

Spring-loaded non-return valve BV FB40-T. Laddomat MR – Culvert control, Sys 3 page 6-7.

As above but also with an adaptor for PEX culvert with . Har nyss bytt vedpanna och installerat ackumulatortankar. Jag tycker inte laddningen till tankarna fungerar så bra. Se sid 4-för beskrivning. Satsvis Kulvertladdning från t. Elektronisk kulvertstyrning för energisnål överföring av värme via kulvert från separat beläget pannrum till boningshus.

Tuote no, LVI-no, Kuvaus. Sisältyy alla olevaan pakettiin. L=1mm uppoputkia antureille, kpl anturipidikettä ja . Putkijohtoerävaraus esimerkiksi erillisessä pannuhuoneessa sijaitsevasta päävaraajasta asuinrakennuksessa sijaitse- vaan lisävaraajaan.

Erävaraaminen vähentää putkijohdon aiheuttamia lämpöhäviöitä merkittävästi. Check valve cover, LM21- 60. Blocking clip for check valve.

Reglerar automatiskt laddning mellan huvudtank och slavtank. Automatisk start av reservvärme när huvudtanken är tömd. Kulvertstyrningen kan komplet- teras för returladdning med en extra givare och pump. Detta för att starta returladdning t.