Uncategorized

Lk golvvärme reglering

LK Golvvärme Kopplingsbox NO. Support för din LK Rums- reglering. Denna sida är till för att ge dig som kund tips kring och svar på de vanligaste frågorna kring rumsregleringen för ditt golvvärmesystem från LK.

Vi är här för att hjälpa dig att få ut det mesta av din golvvärme helt enkelt. På värmekretsfördelaren sitter ställdon monterade som reglerar flödet i golvkretsarna.

Ställdonen styrs av rumstermostater placerade i respektive rum. Rumstermostaterna är till för att begränsa överskottsvärme t. Under den tiden har de utvecklat och förfinat golvvärmen så att det har blivit både mer ekonomiskt, tryggt och komfortabelt. Dessutom är det lätt att installera.

Rinkaby Rör säljer VVS, Ställdon, termostater och mottagare, LK vattenburen golvvärme , Golvvärme i vår webbshop. Utförande: vit Möjlighet för inkoppling av LK Extern givare ICS för reglering av golvtemperatur. Otrolig komfort som är svår att få till med VP direkt mot värmesystemet.

LK termostater i alla rum förutom i hallen där innegivaren sitter till VPn. Vid montage mot apparatdosa används den bipackade täckramen. Jämför priser och läs recensioner på Övrig VVS.

Välkommen till PriceRunner! Jag har bergvärme och det första som behövde göras för att få de två olika systemen att lira var att anpassa framledningstemperaturen, ( som ska vara lägre i golvet än i radiatorerna ) genom att montera en shunt ( LK Shunt ) med tillhörande . Den sköna känslan förstärks ytterligare genom att golvvärme ger dig möjlighet att sänka din energiförbrukning. Inkoppling sker normalt till LK Kopplingsbox (NO) eller LK Kopplingsplint 1. K – Möjlighet för inkoppling av LK Extern givare Sför reglering av golvtemperatur. Nedan har vi satt samman ett par olika reglerkit som inehåller just det du . Termostater för vattenburen golvvärme. Om du dessutom väljer energismart reglering kan du sänka dina energikostnader ytterligare.

Går ej att beräkna i LK Beräkningsprogram. Temperatur och flödesinjustering. Förutsättningen för en god funktion av golvvärme – systemet är väderstyrd reglering av framlednings- temperaturen samt en väl genomförd och doku- menterad injustering av primär- och kretsflöden.

I utskrift från LK Beräkningsprogram anges res-.

För reglering av hel fördelare istället för ställdon. Monteras på returfördelaren. Lämpligt för små ytor som badrum och hall. LK Systems golvvärme vändmall EPS.