Uncategorized

Lk ställdon montering

Ställdonet finns i oli- ka utföranden, normalt öppen ( NO) eller normalt stängd (NC) i spänningslöst tillstånd. Ställdonet används tillsammans med LK trådbundna, alter- nativt till LK trådlösa rumsregleringssystem. LK Ställdon monteras på fördelarens returven- til. Infästning mot ventilen . Här hittar du allt du behöver veta om våra system och produkter.

Under varje system och produktgrupp finns alltid den senaste versionen av våra tekniska beskrivningar, projekteringsanvisningar och monteringsanvisningar, samt drift- och underhållsinstruktioner.

Här finner du också AMA-texter. Du hittar allt från FAQ till rena instruktionsfilme. Instruktionsvideo för installationer med LK EPS golvvärmesystem. Ett lågbyggande system idealiskt. Montera respektive ställdonskabel i dess kopplingsplint och klicka fast ställdonsplintarna i respektive ställdonsutgång i mottagarenheten.

Om inte Uponor tillhandahåller någon lösning för att montera sina ställdon kan det bli lite lurigt. LK använder ju inte någon gänga till sina ställdon utan har en knäpplösning. Jag vet att LK säljer adaptrar som gör att du kan använda deras ställdon på flertalet andra fördelare. Men om Uponor har något .

Ett mindre cirkulationsflöde kan vara nödvändigt för att säkerställa cirkulationspumpens funktion. Genom att lämna en krets oreglerad (t.ex. badrum eller hall) säker- ställs detta ”läckflöde” utan att LK By-pass behöver monteras. I de fall LK Kopplingsbox . På värmekretsfördelaren sitter ställdon monterade som reglerar flödet i golvkretsarna. LK Golvvärme kan förses med individuell rumsreglering.

Ställdonen styrs av rumstermostater placerade i respektive rum. Rumstermostaterna är till för att begränsa överskottsvärme t. Som tillval finns trådlös eller trådförbunden elektronisk rumsreglering till LK Minishunt M60. Adaptrarna finns till de flesta fabrikat på marknaden. Välj fabrikat i drop-down menyn ovan. Observera att ställdonet inte får monteras upp och ner.

Differenstrycksventilen öppnar därmed och tryckskillnaden över venti- lerna kommer då att minska i motsvarande grad. Båda By-Passtyper kan valfritt monteras på hö- ger eller vänster sida av fördelaren. Returventilen sitter på det nedre fördelarröret, normalt försett med ställdon.

Reservsats ställdon HKV, tillbehör tillvärmekretsfördelare, LK. Elektronisk ljudlös rumstermostat med Triac-utgång och elektronisk återföring. Det finns två typer, LK.

Värmekretsfördelare ska då förses med by-pass. Jämför priser och läs recensioner på Övrig VVS.

Termostaten har DIN fäste och kan monteras i LK Kapsling (IP55). Välkommen till PriceRunner!