Uncategorized

Luftfuktighet källare

Sänka luftfuktigheten i källare. Vad är normal luftfuktighet i en källare ? Samma luft – alltså med samma absoluta luftfuktighet – har olika relativ luftfuktighet vid skilda temperaturer. Varm luft kan bära mycket mer fukt än kall luft. Därför skall det också vara hyggligt varmt i källaren för att den relativa luftfuktigheten skall vara bra – dvs.

Många faktorer påverkar inomhusmiljöns luftfuktighet.

Dåligt dränerade källare och krypgrunder, läckor i tak och väggar och dålig ventilation tillhör de vanligaste orsakerna. För att få bukt på problemet med fukt i sig är det viktigt att gå igenom alla dessa delar. Det kan förlänga livet på huset, och gör också att de som bor i . Problem med hög luftfuktighet och energiförbrukning. Hög luftfuktighet i en del av huset. Luftfuktighet på kallvind?

I dag är det relativ luftfuktighet här i linköping, det känns ändå ganska torrt. Har du problem med hög luftfuktighet i delar av ditt hem?

Jag jobbar en del på labb. Källare , badrum och tvättstugor är platser som har en tendens att bli fuktiga och få hög luftfuktighet , vilket kan orsaka skador i hemmet och hälsoproblem för oss människor. Med en våra luftavfuktare löser du problemet – och får ett bättre inomhusklimat på köpet.

Fukt uppstår lätt i källarutrymmen då den varma luften från ovanvåningen möter den kalla i källaren. Fukten kan också tränga in genom väggarna från den omliggande marken. Särskilt under sommaren och tidig höst kan detta leda till höga fuktighetsnivåer i källaren.

För hög luftfuktighet kan skada huset . I källare där man tillför fukt genom att hänga tvätt så rekommenderar vi alltid att man ska gå upp en modell till åtminstone DS2Feller större. Om du inte gör något åt för hög luftfuktighet i källare , krypgrun vind eller andra rum kan du få allvarliga fuktskador. Fuktskador är allvarliga både för ditt hus och för din hälsa. Hur åtgärdar du enklast fuktskador i ditt hem eller i din fastighet? Det viktigaste är förbättrad ventilation.

Som sagt, mät jämför med specar och gör en bedömning sen. Sändaren mäter temperatur och relativ fuktighet och sänder dessa värden upp till en huvudenhet som man kan placera på valfritt ställe i bostaden. Upp till tre sändare kan kopplas till den hygrometer som vi saluför, vilket innebär att ytterligare sändare kan sättas på vinden, i källaren etc.

Möjlighet finns att koppla in en . Sommarväder utmärks av fuktig och varm luft i kombination med höga temperaturer på °C och en hög relativ luftfuktighet på. Sommarluftens daggpunktstemperaturer ligger på 1°C eller mer.

Om temperaturen underskrider 1°C faller det ut vatten ur luften – det bildas kondens. Mögel i källare är ett konstaterat hälsoproblem. Mögel sporerna får en gynnsam miljö att växa till sig i när det är fuktigt i källaren. Kondens i källare uppstår genom det faktumet att varm luft kan innehålla en högre luftfuktighet än kallare luft.

När varm luft med stort hög luftfuktighet möter en kall yta i källaren så . Inomhus handlar det framför allt om för hög luftfuktighet som ger upphov till höga mögelhalter, men andra faktorer kan också påverka. Sällskapsdjur kan i vissa fall. Bor man i en 70-tals villa, . Inte konstigt att gäststugans källare hade sådant omfattande mögelangrepp, det är luftfuktighet där nere nu och luftavfuktaren som jag ställt dit klarar inte av att ta hand om vattenmassorna.

Det formligen sprutar in vatten genom väggarna. Dränering behövs även där och marken måste få lutning bort . Detta sker under vintern då kall utomhusluft förs in och värms upp. Sjunker temperaturen stiger den relativa luftfuktigheten. Detta är fallet i svala källare , därför är det olämpligt att förvara material som lätt suger åt sig fukt där.

Det är ofta så man upptäcker att husets grund och källare har fuktproblem. Har ditt hus krypgrund bör du vara extra vaksam. Se även upp med läckande rör, otäta golv och väggar i våtrum, och växter placerade för nära huset. Kontakta oss om du vill ha hjälp med avfuktning av källaren eller om du vill ha . En avfuktare från Electrolux fungerar också som. Fuktiga väggar är resultatet av fuktinträngning och åtföljande förlust av värme genom väggar och golv.

Temperaturskillnaden mellan den omgivande marken och källaren leder till hög luftfuktighet inomhus. För att göra utrymmen användbara igen behöver de värmas upp, avfuktas mekaniskt och ventileras regelbundet.