Uncategorized

Lukt från tryckimpregnerat virke

Apr Genom åren sedan pentaklorfenolet visat sin rätta sida har olika experiment genomförts för att bli kvitt lukt utan att ta bort emissionskällorna. Vissa misstag har gjorts där man spärrmålat på för fuktigt virke varvid lukten har trängt igenom . Finns det tryckimpregnerat eller cuprinolbehandlat virke i din krypgrund rekommenderar vi att klimatet där säkerställs så att för hög luftfuktighet inte kan uppkomma. Denna rekommendation gäller även i andra krypgrunder.

Här kan du utläsa om varför lukt kan uppkomma i krypgrun p. De har under många år besvärats av en lukt som kommer från krypgrunden.

På senare tid har det förvärrats och de boende har utvecklat allergier till följd av lukten. För några månader sedan insåg jag att det var impregnerade brädor, som sitter i blindbotten som luktade, säger Roger. De slet jag bort och skickade till tippen . Oj, här luktar det konstigt. Det började med huvudvärk och yrsel, men hon får även hosta och ont i halsen när hon vistas i huset eller är i samma rum som virke som kommer därifrån.

Konstig lukt i huset går oftast att åtgärda – FMF. Vet du hur cuprinolbehandlat virke luktar ? Det beror på att vissa material i huset utsätts för fukt, till exempel i krypgrunden där en intensiv lukt kan uppstå. Ofta brukar det vara tryckimpregnerat trä som vi reagerar på – speciellt på 70-talet användes tryckimpregnerat.

Sep Orsaken till problemen låg i krypgrunden, där den fuktiga miljön orsakat tillväxt av bakterier och mögel, och även orsakat emissioner från tryckimpregnerat virke. Den obehagliga lukten trängde upp genom bjälklaget och in i huset. Paret spenderade både tid och stora summor pengar på att rådfråga olika . Kemisk struktur för pentaklorfenol (PCP) och tre vanliga varianter av kloranisoler som mikrober kan bilda från PCP och andra klorfenoler. Effekter på luftkvalitet.

I de fall kapillärsugning till syllen kan befaras bör detta beaktas antingen genom att kapillärbrytande skikt anbringas eller genom att tryckimpregnerat virke används till syllen”. Fukt och luktproblemen blev dock allt- mer angelägna. När den första hösten i det nya huset närmade sig kände husägarna en lukt i huset som blev mer och mer tydlig. Den påminde inte om mögellukt och de kunde inte förstå var lukten kom från. Min fråga är: kan en gammal torr fuktskada lukta ? Det visade sig att syllen bestod av träskyddsbehandlat virke och låg.

Vi fick förklarat att om huset byggts med tryckimpregnerat trä kan själva impregneringen lukta även om fuktskadan är borta. Vad är det som luktar i krypgrunden? Orsaken till lukt från krypgrunden kan bestå i några olika problem, som alla är relaterade till höga nivåer av fukt. Gasen som luktar kan också vara direkt hälsovådlig. Frågor om tryckimpregnerat trä och syllbyten.

Syllbyte inne och yttervägg. Vi har köpt ett hus från som är med platta på mark med impregnerade syllar som jag tänkt byta . Sep bostäderna, och därför bedöms eventuell obehaglig lukt vara den enda riskfaktorn att ta i beaktande.

Stena Bygg, eftersom man funnit att trävirke i bostadsområdet Pennygången är impreg- nerat med ett. Många småhus, som byggdes med ” platta på mark” på 70-talet har fått luktproblem i husen. Tryckimpregnerat trä som golvregel och syll.

Den lukten kommer ofta från grunden och betongplattan. På 70-talet var det vanligt att man gjöt in impregnerat trä direkt i betongen, som distans till det isolerade golvbjälklaget, ibland . Apr Tvärt emot vad många förespråkade på 80- och 90-talen är det olämpligt att använda tryckimpregnerat virke i syllar, upplagsbrädor och blindbotten (det trä som vetter mot kryprummet). Om det angrips av mögel avges nämligen en väldigt stark lukt , och det behövs inte mycket för att det ska upplevas som . Exempel på sådana material är trä och träbaserade produkter t. Här följer exempel på problemområden: Fuktig betongplatta och krypgrund p. Syllar av tryckimpregnerat virke , vilka i fuktigt tillstånd avger hälsovådliga gaser. Oct Även denna var isolerad med glasull som liksom tidigare var grönsvart av påväxt.

Dock var inte detta det största problemet, stommen var byggd av tryckimpregnerat virke som var väl så fuktigt och stank något så jävulskt. Efter denna rivning gav denna lukt efter hand slutligen med sig. En hel del textiler som.

Lukt från impregnerat trä. Impregnerat trä är vanligt förekommande i trädetaljer som finns i fuktut- satta detaljer i byggnader. I äldre byggnader kan det förekomma trä som impregnerats med medel som strukits på med pensel.