Uncategorized

Mögel i torpargrund

Att utföra mögelsanering i husets krypgrund ställer krav på att man först och främst skyddar sig själv mot både mögel och den eventuella saneringsvätska som ska användas. Kunskap måste även finnas gällande hur ett mögelangrepp på bästa sätt tas om hand. Denna sida är ämnad att relativt ingående förklara.

Det är viktigt att inpektera krypgrund ordentligt då mögel kan finnas dolt t. Det finns flera tecken på att krypgrunden kan vara utsatt av fukt eller mögel. Krypgrund finns även i hus från 40-talet och 50-talet, men kallades då för torpargrund.

Vet att det inte är lätt att se på bild men är detta mögel ? Min man som varit nere i torpargrunden på ett hus vi vill. Att bo på en krypgrund eller torpargrund med fukt och mögel innebär att man bor riskerar problem med familjens hälsa. En torr grund ger ett friskt hus. Upptäck mögel i krypgrund.

Om det finns mycket fukt i krypgrunden är mögel och röta inte långt borta. Därför är det viktigt att vidta åtgärder om fukt upptäcks i krypgrunden, innan möglet kommer. Det kan också vara bra att mäta fukt i krypgrunden, i och med att höga fuktnivåer inte är något som syns med blotta ögat.

Bilden nedan visar ett skräckexempel på en krypgrund där husets fribärande bjälklag av trä angripits kraftigt av mögel och röta.

Renovering av en krypgrund vid fuktproblem. En renovering av en krypgrund syftar till att ta bort fuktproblemet på lång sikt samt att få bort effekten av den uppkomna skadan. En mögelsanering kan göras i både krypgrund och vind. Sanering är ofta nödvändig när skador i utrymmet gått så långt att det är synligt mögel eller lukt.

Behov av en mögelsanering uppkommer ofta efter för mycket fukt genom fuktskada eller inträngande fukt från uteluft. Med plastfolie på marken samt fler och större ventiler fungerade konstruktionen bättre. Genom ökad luftgenomströmning och mindre avdunstning från marken slapp man röta, men risken för mögel. Har Ni fukt, lukt eller mögelproblem i er krypgrund eller vind?

Ring oss och boka ett kostnadsfritt besök där vi kontrollerar Din krypgrund eller vind. Därefter får Du ett förslag på åtgärd och en offert med fast pris. Jag var och kröp under huset för några veckor sedan och då såg jag att det var lite vit mögel på blindbottenbrädorna under badrummet. Badrummet har klinkers och ska vara gjort av hantverkare.

Trygghetsvakten Krypgrund Det centrala hos den patentsökta Trygghetsvakten Krypgrund är en inbyggd dator som med hjälp av temperatur- och fuktsensorer registrerar klimatet i krypgrunden eller torpargrunden. Kontinuerligt beräknar Trygghetsvakten om det börjar närma sig risk för att mögel – eller rötsvampsporer kan . Har du problem med fukt, mögel eller unken lukt i din bostad? Efter en längre tid avklingar lukterna. Det finns idag luftrenare som sanerar lukt och mögel genom en fotokatalytisk process.

Dessa luftrenare renar primärt genom ultraviolett ljus (UVC), samt sekundärt genom hydroxylradikaler, negativa joner samt en mycket liten mängd ozon. Fotokatalytiska luftrenare sliter inte på ytor som .

Krypgrunden är en utsatt del av huset när det kommer till fukt och mögel. Med smart teknik kan du enkelt skydda huset och hålla fukten borta. Välj en avfuktare med låg energiförbrukning och lång livslängd för ett långsiktigt fuktskydd av krypgrunden.

Problem med mögel i husgrunden? Här får du tips om mögel i husgrunden och krypgrund och hur du kan förhindra fukt och mögelproblem i husgrunden. Mögel i krypgrund drabbar vart tredje småhus.

Vi förklarar hur farligt det är och hur vi kan hjälpa dig mögelsanera din krypgrund i Stockholm.