Uncategorized

Mögel torpargrund

Att utföra mögelsanering i husets krypgrund ställer krav på att man först och främst skyddar sig själv mot både mögel och den eventuella saneringsvätska som ska användas. Kunskap måste även finnas gällande hur ett mögelangrepp på bästa sätt tas om hand. Denna sida är ämnad att relativt ingående förklara. Här tipsar vi om åtgärder i en otillgänglig krypgrund med byggspill, insektsangrepp och mögel.

Här ses bilder på en äldre krypgrund med granitmurar.

Angrepp av mögel , vitmögel finns. Mögel – och fuktskador vanliga i hus med krypgrund. Krypgrunden är ett ventilerat utrymme mellan marken och husets golvbjälklag. Problem som vanliga villaförsäkringar . Hej, Har just upptäckt att jag har fukt och mögel i min torpargrund och det är ju inte så muntert.

Efter att ha varit torr och fin i närmare år. Det kan kosta att åtgärda en krypgrund som har problem med fukt. Bilden nedan visar ett skräckexempel på en krypgrund där husets fribärande bjälklag av trä angripits kraftigt av mögel och röta.

Renovering av en krypgrund vid fuktproblem. En renovering av en krypgrund syftar till att ta bort fuktproblemet . Att bo på en krypgrund eller torpargrund med fukt och mögel innebär att man bor riskerar problem med familjens hälsa. En torr grund ger ett friskt hus.

Scrolla nedåt tills du hittar det som passar just din skada. Eftersom många skador kan se likadana ut men ha olika orsak så läs igenom alla troliga orsaker som står under resp. Om du inte hittar ett tillräckligt svar så maila mig på formuläret på startsidan! Fukt i krypgrund – en enkel beskrivning av hur en krypgrund skall utformas för att skyddas mot fukt från marken och från luften i krypgrunden. Den relativa fuktigheten var.

På bjälkarna sitter det tryckimpregnerade plankor och mellan dem en botten av tjock masonit. Masonitskivorna hade ett som ett tunt dammskikt, enl besiktningsföretaget var . Bygger man nytt ska man kanske hellre välja platta på mark och om inte det är möjligt satsa på krypgrund utformade som varmgrun säger forskaren och konsulten Olle Åberg, som bland annat skrivit böcker i ämnet på uppdrag av Byggforskningsrådet. Mögel behöver vatten för att utvecklas, därför gäller . Upptäck mögel i krypgrund. Om det finns mycket fukt i krypgrunden är mögel och röta inte långt borta.

Därför är det viktigt att vidta åtgärder om fukt upptäcks i krypgrunden, innan möglet kommer.

Det kan också vara bra att mäta fukt i krypgrunden, i och med att höga fuktnivåer inte är något som syns med blotta ögat. Vad är en torpargrund och hur fuktskyddas den? Torpargrunden är en föregångare till dagens krypgrund och den är till skillnad mot krypgrunden oftast inte möjlig att komma ner i. Förutom risken med fukt, mögel och röta är det relativt vanligt med skadedjur såsom möss och olika insekter som kan skapa obehag. En mögelsanering kan göras i både krypgrund och vind.

Sanering är ofta nödvändig när skador i utrymmet gått så långt att det är synligt mögel eller lukt. Behov av en mögelsanering uppkommer ofta efter för mycket fukt genom fuktskada eller inträngande fukt från uteluft. Har du problem med fukt, mögel eller unken lukt i din bostad? Har Ni fukt, lukt eller mögelproblem i er krypgrund eller vind? Ring oss och boka ett kostnadsfritt besök där vi kontrollerar Din krypgrund eller vind.

Därefter får Du ett förslag på åtgärd och en offert med fast pris. Jag var och kröp under huset för några veckor sedan och då såg jag att det var lite vit mögel på blindbottenbrädorna under badrummet. Badrummet har klinkers och ska vara gjort av hantverkare. Krypgrund kallas ibland felaktigt för torpargrund , vilket är den äldre benämningen på konceptet med luftficka mellan husgrund och markyta.

Forskning vid flera tekniska högskolor såväl i Sverige som i Finland har visat att de bägge metoderna är mycket energieffektiva samt förebygger problem med mögel och röta väl.