Uncategorized

Mögelindex

I en krypgrund finns det risk för mikrobiell tillväxt. För att ta reda på de kritiska fuktnivåer som krävs för mögeltillväxt har man utvecklat mögelindex. En vanlig fråga vi får är vilka fuktnivåer som man kan förvänta sig med vårt system.

Svaret är att det skiljer lite mellan våra olika produkter. Som utgångspunkt så mäter ett så kallat mögelindex och använder den skalan som gräns för om vi anser att systemet har en tillräcklig funktion.

Alla Penthons produkter skall långsiktigt . I vindsutrymme sker monteringen nära golvbjälklaget åt väderstreck där det är som fuktigast. HygroPro – Hygrostat med mögelindex. Gränstillstånd= mögelindex 1. Anger kritiskt fukttillstånd ϕcrit som inte får överskridas. Detta är ett alltför onyanserat synsätt.

Alternativ metodik beskrivs i publicerad artikel nedan . Ackumulerad tid (dagar) vid RF=, T=22C.

Omväxlande torrt och fuktigt klimat bromsar tillväxten signifikant . Nref dos-responsmodell med vars hjälp man. Mögelriskanalys av ytterväggar. Question: Will the limit state be violated under this type of exposure? Undersökning av beräknings- metoder och kritiska parametrar.

Avdelningen för Konstruktionsteknik. Skadedefinition för mögelrisk. Forskning visar att mögel kan finnas på en yta även om det inte syns med blotta ögat, det vill säga det krävs ett mikroskop för att upptäcka den. I praktiken (om man inte skickar in prover till ett labb) upptäcker man mögel först när man kan se det, . Mät din vin källare, krypgrund eller annat fuktigt utrymme och få exakt koll på mögelrisken!

I samarbete med Penthon kan vi erbjuda en långtidsmätning av relativ fukthalt i känsliga utrymmen med professionella mätinstrument och efterföljande analys och beräkning av mögelindex utifrån insamlade . Validering av m-modellen med data från fältmätningar görs genom att studera träprover från olika platser och jämföra mögelindex med modellens resultat. En känslighetsanalys på ett antal utvalda parametrar genomförs. Slutligen konstrueras sex fall med kraftigt förenklade klimatdata som ska kunna användas för att jämföra . Här finns nog inget facit för det går att lägga marginal även i styrning mot mögelindex men jag föredrar ändå att hålla en jämn relativ fuktighet året runt på en nivå som med marginal ligger under risk för mögel. Jag har förståelse för att det finns vissa som vill minimera energiförbrukning på detta sätt men min .

När ett nytt projekt skapas i WUFI Bio ska input -data väljas. Här väljs substratklass och typ av undersökning. Denna studie har undersökt Growth vs Mould Index, det vill säga mögeltillväxt och mögelindex.

Därefter laddas klimatfilen upp i programmet och starttid anges . Installationen är enkel och smidig. Det enda som behövs är el och avledning av kondensvattnet. Alla avfuktare i REX-serien är självreglerande på relativ fuktighet , men kan även styras efter mögelindex och på distans via. Du har alltid full kontroll på funktionerna i displayen.

Kontakta gärna oss för mer . HomeVision erbjuds i två versioner, Lite och Pro. I Pro-versionen tillkommer, utöver all grundfunktionalitet från Lite, möjligheten att styra avfuktaren mot mögelindex , vilket för vissa installationer och förhållanden ytterligare kan sänka energiförbrukningen. Användaren av Pro kan också styra fläktdriften och dessutom studera . Förra året installerade jag en nytt system för att avfukta krypgrunden då det gamla systemet inte fungerade speciellt bra. Rapporten utmynnar i ”lämpliga kritiska fukttillstånd för trä tillsvidare…”, ett. Hagentoft och Angela Sasic Kalagasidis, Sveriges Byggindustrier, FOU-Väst,.

Med eFlex kan du styra alla värmesystem, oavsett värmekäl- la. Som alternativ till styrning mot relativ fuktighet, kan eFlex också styr mot en mögelindex kurva. Det innebär att kombinationen av fuktighet .