Uncategorized

Mögelmätare

Mögeltest som ger svar inom några minuter om det finns mögel i hus, likt vid fuktskada. Visa filter Stäng filter. För snabba oförstörande fuktmätningar i väggar, tak och golv. Lämpligt för alla typer av byggmaterial.

Kontrollera för mögel eller risk för mögel.

Det kan vara svårt att upptäcka svartmögel med blotta ögat, särskilt om angreppet sitter i ett utrymme som är svårt att komma åt. Svartmögel luktar väldigt speciellt men det är inte heller helt lätt att upptäcka. Som jag skriver är vi ofta sjuka och jag leder sjuktoppen härhemma med ständiga förkylningar och influensliknande symptom och nu har vi börjat fundera om det kan finnas något dolt i huset som gör oss sjuka? Vi älskar att hitta lösningar som gör din vardag lite lättare. Då kan du hyra instrumentet hos oss!

Efter att du lagt din beställning av ett hyrinstrument, kontaktar vi dig för att stämma av vilket datum som du vill ha instrumentet och säkerställer att det finns ett ledigt instrument tillgängligt. I våra prisexempel utgår vi från en hyresperiod om dag.

Kontakta oss vid behov av ett. Mäta luftfuktighet är en viktig del av att förebygga mögel i våra bostäder. Det man gör är att mäta den relativa luftfuktigheten i de utrymmen man vill kolla av. Här beskrivs hur man själv kan mäta luftfuktighet på ett enkelt sätt. Det har visat sig att problem med inomhusluft ofta beror på fukt och dålig ventilation, men det kan även finnas andra orsaker, som felaktigt byggnadsmaterial.

Hur mår dina medarbetare? Det bästa sättet att slippa fuktskador och mögel i huset är att förebygga att det händer. Mögel kan lukta och ofta blir det en unken och jordig lukt.

Men det kan också hända att man blir hemmablind och inte känner lukten när man lever i den. Vanligast är det att man känner lukten när man varit borta en tid och kommer hem eller att andra som inte bor i det mögelskadade huset upptäcker lukten . Ett nytt enkelt mögeltest från Canvac där du kan testa om du har mögel i huset- resultat inom minuter. Hyr månadvis utan kunskapskrav, endast att placera ut dataloggern. Resultatet skickas till mailen när fuktmätningen är slutförd. Jag tror att vi har mögel i vår lägenhet eller i hela huset, det luktar mögel i källaren också.

Om fuktigheten på väggens yta blir för hög finns det risk att mögel börjar växa på väggen. DampGuard mäter relativa fuktigheten på väggens yta med hjälp av.

Rotronics unika Hygromer-givare. Givaren är utformad så att vattenmolekylerna tränger igenom den och ger en representativ mätning för luftfuktigheten vid väggens . Vi har en mängd olika mät- och kontrollinstrument som underlättar ditt arbete. Allt från linjelaserar och avvägningsinstrument till värmekameror och metalldetektorer. Strömslukande apparater, dåligt isolerade väggar och fukt i krypgrunden. Med rätt mätinstrument kan du upptäcka en mängd osynliga problem i ditt hus.

Här listar vi de vanligaste instrumenten som du kan hitta i fackhandeln eller på nätet. Mätinstrument för att analysera byggnader och inomhusklimat har .