Uncategorized

Montera luftvärmepump på vägg

Under installationen monterar en licenserad installatör såväl inomhus- som utomhusdelen av värmepumpen. Värmepumpens innedel hängs upp på en metallplatta som skruvas fast i väggen. När man räknat ut var man vill ha inomhusdelen kontrollerar man att det verkligen går att montera utedelen på ytterväggen.

Metallplattan där innedelen ska monteras hålls upp mot väggen och det mittersta hålet markeras. En skruv dras in i väggen som plattan kan vila på. Nu kan hantverkaren i lugn och ro .

Nenad monterar utomhusdelen. Luftvärmepumpen måste placeras helt rakt och väggen är inte helt rak. Trots att det heter golvmodell monteras alltså luftvärmepumpen på väggen.

Vägghängda modeller placeras högt, och golvmodeller ska sitta lågt. En vanligt förekommande placering av värmepumpar med golvmontering är under . Men ni som har erfarenhet, vad är bäst? Hur monterar jag ner luftvärmepump ? Installationsfrågor: så här installerar du en värmepump – Citcop.

Sedan borras ett hål (diameter ca. mm) för rörens genomföring i väggen.

Kylrör av koppar kopplas samman med inomhusdelen och förs ut genom hålet i väggen. En kommunikationskabel ansluts mellan inomhusdelen och . Placering av luftvärmepump. En luftvärmepump reducerar uppvärmningsbehovet med upp till procent, beroende på placeringen och husets planlösning.

För att minimera vibrationerna när värmepumpen fästs på väggen använder vi fjädrar istället för gummibussningar. Anledningen till att man vill ha hyfsat avstånd till väggen är dels att den skall kunna suga in luft obehindrat och dels att man skall komma åt att rengöra den. Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus. Vilket avstånd mellan vägg och utedel?

Väggfäste passar de flesta luftvärmepumparna. Passar de flesta luftvärmepumparna. Markstativ luft- vattenvärmepump. Kräver vibrationsdämpare. Väggstativ för luftvärmepump.

Bultar för montering mot vägg medföljer, men kontrollera att dessa bultar passar din vägg , då olika material i väggen kräver olika infästning. Genom en korrekt installation kan du säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av din Mitsubishi luft- luftvärmepump. Beställa installation till Mitsubishi luftvärmepump. En ständig fråga som alltid kommer upp vid varje installation är om utedelen skall hänga på väggen eller stå på ett markstativ.

En stor fördel med Allvärmeteknik är att du får en leverantör som också tar ansvar för att installera värmepumpen.

Här kan du i lugn och ro studera hur monteringen av en FOMA värmepump går till. Väggenomföring och täckbricka. Montera inomhusdelen slätt mot väggen. Trä in väggenomföringen utifrån . Arbete som ingår i tjänsten.

Körning till installationsplatsen. Packa upp och kontrollera produkten. Genomgång av installationen med kund. Håltagning i vägg , upp till . Rent praktiskt görs hålgenomföringar för installationen av innedelen, och man förlägger sedan en rörkanal genom väggen till utedelen. En normal installation av en luftvärmepump tar uppskattningsvis cirka fem timmar och eftersom det inte är några tyngre enheter kan den genomföras av en ensam . Detta ingår i standard installation singel (en inomhusdel och en utomhusdel):.

Röranslutning mellan inne och utedel upp till meter kylrör. Eldragning från värmepump till plats för arbetsbrytare. Marknadens hetaste luftvärmepump med innerdel på vägg från Mitsibushi Heavy Industries inkl.

Vägg -, tak- eller golvhäng luftvärmepump på offerten? På den svenska marknaden finns det främst tre olika modeller av luft-luftvärmepumpar, vad gäller innedelen. Takhängda modeller sitter monterad i taket och är en praktisk lösning om det saknas utrymme på väggar för montering. Genom att låta installera en Panasonic luft- luftvärmepump eller luft- vattenvärmepump, kan du spara mycket pengar på din uppvärmning. Att installera en värmepump , oavsett märke, är en komplicerad procedur.

Skall man montera luftvärmepumpen på väggen eller skall den stå på en markställning?