Uncategorized

Murstock regler

Vi ska vara rädda om våra gamla murstockar. Förr visste man av erfarenhet hur de skulle byggas och repareras. Men i vår tid är goda råd dyra.

Därför kommer vi här med några tips till dig som vill göra i ordning dina gamla eldstäder och murstockar. Murstock och skorsten – råd om vård. Ekenäs slott, murstockarna på vinden.

Du ska ha minst mm mellan träreglar och utsida murstock och minst 2mm från insida rökkanal till träreglar. Hur gör man då om man har en befintlig konstruktion kring murstocken (som dessutom antagligen är gammal och byggd efter helt andra regler ) och ska byta värmekälla? Regla vägg mot murstock , vad säger reglerna? Ta bort trä runt murstock – Alternativ.

Det handlar inte enbart om bärande konstruktion då? Det beskedet fick nämligen jag då sotaren inspekterade mitt förra hem. Märkligt om det är olika regler , menar jag.

Tycker du att det är upprörande? Material närmast murstocken?

Installera vedspis till bef. Råd angående eldsta använda murstock eller sätta in ny skorsten. Putsa murstock – vilket bruk?

Nedan går vi igenom de regler du bör känna till, för att du ska kunna uppfylla Boverkets regler för brandskydd. Detta oavsett om du äger ett hus eller hyr en lägenhet, förvaltar en byggna handlägger byggärenden på en kommun eller har någon annan roll i byggprocessen. Vi svarar också på flera vanliga . Spikar man kan spika i murstock med?

En sån uppstättning som du tänkt dig gokie, den skulle jag nog inte själv ha gjort. Vilka regler gäller för att nyinstallera en gammal vedspis i ett nytt kök? T ex avstånd till köksskåp, golvmaterial etc.

Den här frågan kanske är riktigt dum:o men jag anser att den enda riktigt dumma frågan är den som aldrig ställs! Kan man placera garderober för. Många bränder i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Förebygg risken för bränder genom att se till att installationen sköts på rätt sätt, att du eldar på rätt sätt och att sotning och brandskyddskontroll görs. När du ska köpa skorsten och eldstad finns det några frågor du bör ställa dig.

Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt i kommunen. Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats. När sotningsdistriktet har fått en anmälan om en eldstad får du automatiskt ett meddelande om datum för sotning och brandskyddskontroll.

Man ska var försiktig med vad man gör med en murstock , men det finns inga regler för vad man får sätta i ytskiktet på en murstock.

Använd gärna vår mall för kontrollplan! Huset är från sekelskiftet. Sätt inte igen kanalerna även om spisen eller kakelugnen är borta. Kanalerna behövs för rummens ventilation. Det vanligaste problemet när man.

Enligt de regler som då gällde skulle skorstenen vara putsad i hela dess längd. Putsningen är en del i skorstenens täthet. Undantag gjordes för rökkanalsvägg till öppen spis i det rum som spisen var uppställd och att det inte fanns några andra rökkanaler mot rummet. Om ni tänker återställa skorstenen i . Regler för beräkning av skorstenshöjd för eldstäder över kW ges ut av Naturvårdsverket. Här har man separerat kraven brandskydd och hygien.

Hälso- och miljökraven syftar numera även till att förebygga olägenheter till följd av eldning runt byggnaden och i dess omgivning. Skorstenshöjden måste vara tillräckligt hög . Fjäråskupan erbjuder köksfläkt lösningar för skorstenar. Besök vår webbplats för mer information om våra fläktar och installationen av dem.

Här hittar du information kring bygglov, tillstånd och. Har du ingen murstock i huset bör du tänka på att skorstensröret kommer ut på taket rakt ovanför kaminen. Det bästa är att placera kaminen så röret kommer så nära taknocken som möjligt.

Viktiga regler att känna till vid installation av eldstad (anmälan eller ej till kommun ). Vid nyinstallation av eldsta eller installation av braskasett i befintlig öppen spis (Anmälan till kommun) och en besiktning av våra tekniker, för att säkerställa byggherrens egenkontroll, utförs enligt ssr godkänd besiktning.