Uncategorized

Närakuten uppsala telefon

Vi behandlar akuta ortopediska skador på armar och ben, lättare infektioner, sårskador, allergier med mera. Mottagningarna arbetar på uppdrag av Landstinget i Uppsala. Högkostnadskort och frikort gäller.

Hit är du välkommen om du råkar ut för enklare benbrott, till exempel skadar en hand- eller fotled. Adress: Dragarbrunnsgatan 7 ingång B, plan 6. Ortopedakuten behandlar .

För barn och ungdomar som råkat ut för en olycka eller akut sjukdom. För rådgivning på telefon , ring . Förra året gick företaget med förlust. Det sitter endast män i styrelsen. En ny akutmottagning planeras på Samariterhemmet i Uppsala i april för att korta de långa väntetiderna vid Akademiska sjukhusets akut.

Akutmottagningen kommer inte att vara dygnetruntöppen, utan ha samma öppettider som Närakuten , det vill säga mellan klockan och 23. Där får du råd av erfarna sjuksköterskor om var du ska vända dig. Tänk på att inte ta med mycket pengar, bankkort eller . Det är på Samariterhemmet som Cityakuten har både ortopedakut och närakut.

Och det är på ortopedakuten som det vid flera tillfällen inte funnits någon enda läkare under akutens öppettider. Akademiska sjukhuset för att sedan hänvisas vidare. Enligt Vivianne Macdisi ( s), ordförande i hälso- och sjukvårdstyrelsen, ska akutcentrumet . Uppsala Närakut , som drivs av Cityakuten ett dotterbolag till Praktikertjänst, hotas av nedläggning.

Allt talar nu för att närakuten och ortopedakuten på Samariterhemmet i Uppsala kommer att läggas ner om drygt ett och ett halvt år. Det rapporterar PUppland. Metod Studien var en deskriptiv observationsstudie där data har bearbetats med både kvalitativ och kvantitativ ansats.

Vi erbjuder en trygg läkarkontakt och god service. Praktikertjänst Röntgen och Samariterhemmet i centrala Uppsala utför röntgenundersökningar av typerna skelett- och lungröntgen med drop in, ultraljud och MR. De nya mobila teamen arbetar dagtid – inte kvällar och helger – och inte kan väl ett hembesök alltid ersättas med en app i en telefon ? Om företaget CITYAKUTEN I PRAKTIKERTJÄNST AKTIEBOLAG, CITYAKUTEN NÄRAKUTEN UPPSALA i Uppsala. Enköpings husläkarcentrum är en av landstingets vårdcentraler.

Vi vänder oss till alla boende i Enköping med omnej vid alla typer av sjukdomar. På vårdcentralen finns barnavårdcentral, diabetessköterska, dietist sjukgymnast, barnmorska, ungdomsmot. Vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna har vi en närakut för barn och i Upplands Väsby, Närakuten Löwet.

Vi finns även i Göteborg och Uppsala.