Uncategorized

Narvells pelletskaminer

Pelletskaminer från Extraflame i Italien. Stort sortiment av pelletskaminer med luftburen värme, vattenmantlade kaminer och pelletsinsatser. Du söker värme och trevnad och du har funnit din väg till Narvells. Vi har lösningarna som når ut med behaglig värme i hela huset och kan erbjuda ett stort urval av eldstäder.

Här kan du finna den pelletskamin eller vedkamin som passar för just . En pelletskamin är en värmekälla som använder träpellets som bränsle.

En så kallad bränslepellet är ett kort cylindriskt stycke avsett för eldning, framställt genom pressning av finfördelat torrt bränsle. Lista på våra återförsäljare av pelletskaminer och vedkaminer. Här finner du öppna spisar, effektiva kaminer, spisinsatser, köksspisar, pelletskaminer , pelletinsatser, skorstenar och tillbehör. Vi har kaminer som värmer luften men också vattenmantlade kaminer både för ved och pellets. Vattenmantlade vedkaminer kopplas vanligtvis till en ackumulatortank på.

MCZ är ett tyskt företag som tillverkar pelletskaminer och vedkaminer. Finns som luftburen värme, vattenmantlad och som insats. Duchessa Idro vattenmantlad.

Kaminen klarar av ett rejält värmebehov utan att dominera. Med sidor och topp i keramik eller täljsten är den ett elegant inslag i hemmet. Idro-versionen har en vattenmantel. Säkerhet samt övriga funktio- ner se Ecologica. Effekt: 7-kW i fem steg.

Min kamin, modell Contessa, har lagt av. Jag ringde Narvells , som har dessa produkter, för att få hjälp då försäljaren av denna har gått i konkurs. Varmt välkommen till Narvells. Vi har ett stort sortiment av pelletskaminer och vedkaminer. Så här kan du säkert hitta din pelletskamin eller vedkamin som passar för ditt behov.

Välkommen till vår utställning i . Tittar på alternativet pelletskamin som komplement till. Narvells som tydligen har lagt beslag på flera intressanta pelletskaminer. Jag köpte min pelletskamin direkt från . Hos oss finner du ca 1olika öppna spisar, effektiva kaminer, spisinsatser, köksspisar, skorstenar och tillbehör. Vi har dessutom en av Sveriges största utställningar av täljstensugnar från Tulikivi.

Vi bistår Dig med råd och hjälp att . Vi har återförsäljare för pelletskaminer och vedkaminer i hela landet.

Pelletkamin i svartmålat gjutjärn, brännlackerade sidor i vinrött eller svart. Automatisk eltändning inbyggd rumstermostat. Miljögodkänd och anmäld för P-märkning. Tillbehör: Extra förhöjning till pelletförrådet.

Ego Air använder sig av Active tekniken som automatiskt reglerar tillförseln av luft till förbränningskammaren för att få maximal effektivitet. Detta medför renare utsläpp och lägre konsumtion. Narvells är återförsäljare för ca 1olika öppna spisar, kaminer, spisinsatser, köksspisar, skorstenar och tillbehör. Sortimentet består av pellets- och vedkaminer samt elbrasor.

Företaget har sålt värmekällor sedan 70-talet. Under 90-talet tillkom pelletskaminer. AP Försäljning har egen import av pelletskaminer från bl. Ytterliggare info under produkter. Vi säljer de flesta märken som finns när det gäller pelletspannor och brännare, vedpannor och vedspisar – från t.