Uncategorized

Naturgas göteborg

Många hushåll använder gas för uppvärmning och matlagning. Gasen, som levereras direkt till fastigheten i slutna system, är en . Den innehåller inget svavel eller miljöfarliga tungmetaller. Gas är en ren energikälla.

Vid förbränning är utsläppen av koldioxid . Som Sveriges största oberoende gasinköpare delar vi våra kunders behov av låga kostnader och flexibla villkor.

Du hittar både naturgas , biogas och klimatkompenserad naturgas i våra erbjudanden. Det här erbjudandet passar er med en förbrukning på upp till GWh och som . Den kan bland annat användas som uppvärmning av lokaler och bostäder, till industriprocesser, gasspisar i restauranger eller som fordonsbränsle. Naturgas används också vid de högeffektiva kraftvärmeverken i Göteborg och Malmö som producerar el och värme. Göteborg Energi levererar idag två olika typer av gas: Naturgas – står idag för den största delen.

Dessutom används naturgas för att driva personbilar och går då under namnet fordonsgas. Flytande naturgas (LNG) har kommit till Göteborgs Hamn för att stanna. Under fredagen genomfördes den första LNG-bunkringen av fartyg under pågående.

Debatt Det privata bolaget Swedegas planerar att bygga en helt ny terminal, GO4LNG, för flytande naturgas i Göteborgs Hamn. Utvinningen av naturgas innebär oerhört negativa konsekvenser för både människor och natur, skriver Nestor Morberg, Stina Svensson och Martin Jordö från Feministiskt initiativ. Göteborgs hamn får Sveriges första landbaserade bunkringsanläggning för flytande naturgas , LNG.

Infrastrukturbolaget Swedegas ser det som ett startskott för storskalig användning av gas som fartygsbränsle och på sikt även för industrin och transportsektorn. Byggstart för LNG-anläggning i Göteborgs Hamn. Nu är bygget av Göteborgs första anläggning för flytande naturgas (LNG) i Energihamnen i Göteborgs Hamn igång.

En mil lång naturgasledning till Göteborg från Norge, som ruvar på Europas näst största reserver av naturgas. Den idén läggs fram på ett seminarium i Göteborg på tisdagen, med 1representanter för norska och svenska företag och myndigheter. Vi vill peka på möjligheten att skaffa naturgas direkt . Gasen används också vid de högeffektiva kraftvärmeverken i Göteborg och Malmö som producerar el och värme. Resterande procent använder naturgas endast till matlagning.

Sammantaget står dessa hushåll för endast procent av den totala konsumtionen på naturgasmarknaden i Sverige, och är belägna främst i Göteborg och Malmö. Imorgon nås en milstolpe i Göteborgs Hamns gröna utveckling. Fartyget Ternsund tankas med naturgas i hamninloppet. Det är första gången i Sverige ett tankfartyg bunkras med det rena fartygsbränslet.

Vi har jobbat länge och målmedvetet för att fartyg ska kunna bunkra flytande naturgas i Göteborg. Karlshamn Energi AB OSBY GTPSAACKE SKV-A. MW bars 120C EO Fler referensobjekt.

Transportabel central MW naturgas. Den svenska gasnätsägaren Nova Naturgas i Göteborg har beslutat om en utbyggnad av nätet från Göteborg via Kungälv till Stenungsund. Naturgas har länge användts flitigt i Göteborgsområdet och snart kommer den att bli i ännu större utsträckning när kraftvärmeverket på Hisingen blir klart. I branschen Gas, Naturgas , Syntetisk gas – tillverkare, distribution i göteborg visas företag.

Terminalen, som kallas GO4LNG, ska kunna ta emot stora mängder flytande nedkyld naturgas (LNG) för vidare transport till svensk industri, sjöfart och annan tung trafik. LNG marknadsförs som ett miljövänligt .