Uncategorized

Nibe oljepanna

NIBE tackar för förtroendet att få leverera en värmepanna till. Dig och gratulerar samtidigt till Ditt val av CITY VX, en kombi- panna av hög kvalitet och med lång livsläng utvecklad och till- verkad i Sverige för svenska förhållanden. För att få bästa utbyte av CITY VX vill vi att Du som användare läser igenom den här . Effektiva varmvattenberedare lämpliga att ansluta till värmepump, gas- eller oljepanna. Country specific information.

This installer manual must be left with the customer.

Oljepanna alternativt elpanna med shunt. Värmepumpen styr en shuntventil och en cirkulationspump via AXC 40. FIGHTER 20XX VPgör varmvatten.

Om värmepumpen ej klarar att hålla rätt framledningstemperatur startas tillsatsen. När panntem- peraturen höjts till ca °C skickar värmepumpen signal till shunten att öppna från . This free-standing water heater comes with stainless steel corrosion protection for the VPB3and copper corrosion . CITY VX är en toppansluten villapanna för olja och el. Pan- nan är försedd med en rostfri plattvärmeväxlare för bered- ning av tappvarmvatten.

All erforderlig styrutrustning är monterad på fabrik. Konvektionsdelen består av sex tuber med monterade tur- bulatorer. Få prisförslag kostnadsfritt!

Skapa en transportförfrågan. Prova ej att låta värmepumpen sköta laddpumpen! Returvattnet vid värmepumpen svalnar fortare och då tror värmepumpen att det är dags att värma upp igen. Blir många starter och stopp på kort tid! Nu ska jag kolla tiden mellan start och stopp.

Nu senaste timmen har jag noterat att pannans temp sjönk . SMO kan användas till ett antal olika inkopplings- alternativ. Grunden är värmepumpen som i sin tur kan dockas till elpanna, oljepanna och . Nibe City är en oljepanna som också med stor fördel kan eldas med pellets. Att värma Nibe City med el ger för stora värmeförluster.

Förlusterna kan minskas genom att plugga igen pannans rökrör med mineralull och ej hålla högre temperatur i pannan än vad som behövs för framledningstemperaturen.