Uncategorized

Olika typer av värmesystem

Läs om fördelar och nackdelar med olika värmesystem och minska din värmekostnad. Val av pump beror på ditt behov av värme och varmvatten, vilken uppvärmning du har idag och på husets ventilation. Du kan elda ved i en braskamin, kakelugn, vedspis, öppen spis, murspis eller i någon annan typ av kamin. Genom solfångare cirkulerar vatten som värms upp av solen.

Värmen överförs direkt eller via värmeväxlare till ett värmesystem. Det finns olika sorters solfångare och, vanligast är plana solfångare.

Ett komplett system med solfångare . Detta gör att man inte blir låst till att använda el till uppvärmning utan kan använda sig av ett flertal olika drivmedel såsom el, olja, ve bergvärme, luftvatten, pellets, sjövärme, jordvärme, fjärrvärme, havre m. Golvvärme Golvvärme är en annan typ av distributionssystem som använder golvytan som radiator. Det är många faktorer som spelar in när man ska välja värmesystem. Markens möjligheter omkring fastigheten och vilken typ av värmesystem ? Tilläggsisolering, vattenburen golvvärme eller andra åtgärder på fastigheten?

Ett helt nytt system eller komplement till ett befintligt? Systemlösningar med smarta kombinationer .

Det lönar sig att ta det lugnt och att noga jämföra de olika alternativ som finns när det är dags att välja värmesystem för ditt boende. Ett vattenburet värmesystem består av en produktionsenhet, till exempel en värmepanna, värmepump, solfångare, eller fjärrvärme. Värmen distribueras genom rör som distribuerar värmen till förbrukningsenheterna radiator eller golvvärme eller en aerotemper. Värmekällan kan vara en olje- eller vedpanna, en värmeväxlare för fjärrvärme, . I vilka hus passar olika uppvärmningssystem?

Vilket värmesystem som är lämpligt beror på husets förutsättningar. Värmepumpar begränsas i hur höga temperaturer de kan producera, något som inte gäller exempelvis ved- och oljepannor gör. Om elementen är konstruerade för högtempererat vatten från . Att olja är både den dyraste och minst miljövänliga uppvärmningskällan känner säkert de flesta till. Men vilket alternativ ger egentligen det lägsta energipriset? Det tänker vi ge svar på i det här blogginlägget.

Olika värmesystem kräver olika mycket energi för att leverera samma . Vattenburen uppvärmning har många fördelar gentemot luftburen. Här förklarar vi hur bergvärmepumpen fungerar ihop med olika typer av vattenburen . Det finns för- och nackdelar med olika uppvärmningssystem. Vatten som värmts upp håller värmen bra och vattenburen värme hindras inte av stängda dörrar.

Man måste också ta hänsyn till vad som kan hända med huset vid byte av värmesystem till annan typ , exempelvis vid byte av förbränningsanläggning mot värmepump i ett hus med självdrag.

Tänk på att bygga huset lufttätt. Att byta värmekälla kan vara en lönsam investering. Vi listar för- och nackdelar med olika typer av uppvärmning. Värmepumpar är smarta apparater – för varje förbrukad kilowatt el producerar de flera kilowatt värmeenergi.

För att minska på energiförbrukningen är det alltså en god idé att byta till en värmepump. Det är ett smart sätt att dra ner på energikostnaderna och det finns olika modeller som passar för olika typer. Vi utvecklar även användbara projekteringsverktyg för. Med års erfarenhet i VVS-branschen har vi gedigen kunskap om olika typer av värmesystem. Kontakta oss för rådgivning och kostnadsfri energikalkyl.

Hur värmen skapas skiljer sig åt mellan olika typer av pumpar. Det som anses ge den största energivinsten är markvärmepumpar, som även brukar kallas för bergvärme. Dessa pumpar hämtar energi från berggrun sjö eller grundvattentäkt. Vätska förs till pumpen som sedan ger varmvatten till kranar och.

Det finns vanligen tre olika sätt att fördela värme i hela hemmet: vattenburet, luftburet eller direktverkande el. Med vattenburen värme har du, beroende på dina förutsättningar, många olika möjligheter att värma ditt hus. Vattnet som cirkuleras i dina element kan värmas av fjärrvärme, fasta bränslen, el, . Hur stor andel framgår inte av tillgänglig statistik.

Det grundläggande syftet för ett värmesystem är att värmen skall fördelas jämt i bostaden och kompensera för svängningar i utomhustemperaturen så att en jämn. Vi jämförde uppmätt energianvändning för golvvärme och radiatorer och intervjuade de boende. Vi fann att hus som värmdes upp med radiatorer använde mycket mindre energi. Sammanlagt – inklusive energi för värmesystemet, varmvatten och .