Uncategorized

Oso hotwater bruksanvisning

Viktig: Dette apparat er ikke ment for bruk av personer (inkl. barn ) med reduserte fysiske eller psykiske evner eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de har blitt gitt opplæring under oppsyn ang. Barn bør forklares at de ikke . Montasje- og bruksanvisning. OSO Hotwater within weeks of written notice being given to OSO.

Temperaturjustering på ventilen. Vrid grå ratt moturs (mot – ) till stopp.

Nytt ErP EU direktiv setter bransjestandard for beredere. OSO oppfyller alle krav, uten å redusere kapasiteten. Unik design, vacuum isolasjon og rørvarmeveksler for alternativ energi gjør DELTA til det beste ENØK valget noensinne. PLEASE LEAVE THIS MANUAL WITH THE OSO UNIT AFTER INSTALLATION.

Notice de pose et d’emploi p. Installation and user manual p15. SUPER SERIES ELECTRIC HOT . User manual and spare parts list. Connect the cold and hot water pipes to the mixing valve, which is factory fitte and .

Quick fixes for most problems. Most problems with an OSO water heater can be easily fixed. See the most common questions and solutions in our Trouble- shooting guide.

This hot water storage tank is intended to be connected to a high efficiency external energy source such as heat pump, solar device, biomass or district . This manual gives detailed advice for installation and should be read carefully prior to fitting any unvented unit. DELTA COIL VIP cylinders are not suitable for gravity fed primary systems. In known hard water regions, precautions should be taken to prevent limescale formation in hot water cylinders, in accordance with.

Homeowners can attempt to reset the cut-out with the manual reset button within the electrical box. Les dette først: Les Bruksanvisning før oppfylling! Laboratorievurdering av evnt. Korrekt reklamasjonsbehandling garanteres. Super S Water Heater pdf manual download.

OSO rekommenderar att all el- och rörmontage utförs av auktoriserad personell. Monteringsanvisning, bruksanvisning och reservdelar. Tanken måste fyllas upp med. Flexi Benk Xpress RBX 120.