Uncategorized

Panasonic värmepump garanti

Läs mer om våra garantinivåer! För värmepumpar gäller års kompressorgaranti. Detta är en materialgaranti som innebär att själva kompressorn ersätts, men inte arbetskostnaden vid ett byte.

Denna garanti hanteras som vanligt av din . Om din fråga inte besvaras i luftvärmepumpar FAQ, vänligen. Detta uppstartsprotokoll skall utfärdas i två exemplar, ett till kund samt ett som sänds till angiven adress.

Garanti , luft-luftvärmepumpar. Montering, elinstallation, service och driftsättning får bara utföras av utbildad och behörig personal. Protokollet skall signeras av . Installatören hjälper dig att välja lämplig placering av värmepumpen. Rotavdraget kan utnyttjas för installatörens arbete och du kan på så vis få ned omkostnaderna för att installera din luftvärmepump.

Produkttyp, Luft- luftvärmepump. Våra garantivillkor gör det tryggt för dig att handla värmepump ! Fri frakt och upp till års fullgaranti! Rikstäckande nät av ackrediterade installatörer för installation och service.

Värmepumpen renar inomhusluften från av alla bakterier, virus och mögel. Detta innebär att luften som du och familjen ska andas, blir renare och bättre vilket är värdefullt inte minst för allergiker. Letar ni efter en billig värmepump ? Det ger oss lång branscherfarenhet och vi vet vad som fungerar. Med en värmepump får man renare luft, varmare golv och sänkta . Allvärmeteknik är dessutom medlemmar i Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, vilket är en garanti för trygghet och seriositet i alla värmepumpsfrågor.

Vi är medlemmar i Svenska Värmepumpföreningen, SVEP. Medlemskapet är en garanti för trygghet och seriositet i alla värmepumpsfrågor. Vi lämnar alltid års totalgaranti plus års materialgaranti på våra AVT-modeller, vilket ger dig största möjliga trygghet. Vi är dessutom medlemmar i Svenska Värmepumpföreningen, SVEP som är en garanti för säkerhet och seriositet i alla värmepumpsfrågor. Komplettera din befintliga värmelösning med en luftvärmepump ! Panasonic Luftvärmepump Norrköping.

Sverigepumpen tillhandahåller tjänster för bättre och billigare inomhusklimat. Alla är inte försäkrade, och det beror dels på att äldre anläggningar kan falla utanför villaförsäkringen, och dels på att många tillverkare har förlängt sina garantier.