Uncategorized

Pellets värmevärde

Bränslepellets är ett biobränsle i pelleterad form som tillverkas ur olika biprodukter från skogs- och träförädlingsindustrin. Det malda materialet pressas sedan under extremt . Ton, Sågspån eller annat vedmaterial som komprimerats till pellets. De vanligaste råvarorna är flis och spån men även annan biomassa som bark, halm och rörflen kan komprimeras till pellets.

Pellets har oftast en diameter på 6- mm och en fukthalt på cirka 6-procent. Barkpellets har ett värmevärde på cirka .

Vår Pellets uppfyller krav för klass pellets enligt Svensks standard. Trä pellets av ren trä råvara. Eftersom pellets är ren, ihop pressad energi, är transporten lätt och effektiv. Det är ett bränsle som är enkelt och ofarligt att hantera. Ett ton pellets värmevärde är högt, ca MWh, vilket i värmevärde motsvarar . Grupp pellets används främst småskaligt, till exempel hos villaägare, som har höga krav på ett rent bränsle som inte efterlämnar mycket restprodukter och samtidigt har ett högt värmevärde.

Pellets av lägre kvalité, grupp och används främst . Question Vilken är formeln för att beräkna effektivvärmevärde till olika bränsle?

När du väljer vår pellets vet du att du får hög kvalitet och minimal hantering. Vår pellets har högt energiinnehåll, låg askhalt med hög densitet och jämn förbränning. På marknaden kan man även hitta pellets tillverkad av andra slags biomass, t ex: agropellets (bl a stråpellets) som är billigare men har lägre värmevärde.

Blandved är billigare men per liter är dess värmevärde mindre så egentligen spelar det ingen större roll vilken ved vi kalkylerar med. Om vi nu räknar lite lågt och säger att veden kostar oss 5kr hemma, blir kostnaden för uppvärmningen 1kronor under exempeldygn och det motsvarar 1kWh som . Vida pellets är högklassig och torr pellets på pall med högt energivärde. Den är mycket skonsam mot din brännare och har ett jämt energiinnehåll som ger minimalt med aska. Finns med eller mm pellets.

Tillverkad av svensk skogsråvara. Träets eget lignin fungerar som bindemedel. Värmevärde MWh per ton. Av 5-billass med spån får man ett billass med pellets. Detta tillsammans med ett högt och homogent värmevärde gör pellets till en utmärkt handelsvara som tål både lagring och långa transporter.

Pellets är koldioxidneutralt och förnybart biobränsle. Denna text fokuserar på förbränningsbränslen. De vanligast förekommande förbränningsbränslena är biobränslen, råolja, stenkol, torv och naturgas. Vid förbränning oxideras bränslets kol och väte till koldioxid och vatten.

Under denna process avges värme.

Bränslets totala värmemängd anges i bränslets värmevärde. Därför raffineras den ofta till pellets varvid energiinnehållet per volymenhet ökar samtidigt som form och storlek på biomassan blir homogen vilket underlättar matning. Kan ge intensiv förbränning. Emissioner: NOx, CO, kolväten, stoft. De parametrar som redovisas är halter i torrsubstans ( TS) för innehåll av kol.

Vi redovisar också kalorimetriskt och effektivt värmevärde på . Prislista på analyser utförda av BELAB. Metodförteckning för kemiska och mekaniska analyser med pris för respektive analys. Pricelist for analyses performed by BELAB. Method list for chemical and mechanical analyses of price for each analysis.

Det kräver ca ggr så stort lagringsutrymme som olja. I energimängd motsvarar ton pellets meldningsolja. En vanlig förbrukning är ca ton per säsong för medeleldaren . Askhalt, c:a , max.

Fukthalt, c:a 6-viktprocent. Svavel, c:a av torrsubstans. Hållfasthet, Finandelmm viktprocent. Leveransform, kg småsäck, Bulk, 700 . Flis av Salix och Poppel inte annorlunda….

Kan idag byggas nästan lika bekväm som en pelletseldning. Kräver fler transporter och ett större bränslelager, risk för ojämn.