Uncategorized

Regler eldstad

Reglerna för kaminer och pannor som eldas med pellets och ved ändras till sommaren. Anledningen är att utsläppen av rökgaser från vedeldning ska minskas. Du som redan har till exempel en vedspis eller kamin i byggnaden berörs inte av ändringarna.

Vad gäller när jag ska bygga nytt hus? Använd gärna vår mall för kontrollplan! Bygger du hus med vedpanna eller annan eldstad finns det en hel del regler och riktlinjer du ska förhålla dig till, vad gäller avstånd till brännbart material och dimensionering.

Har du tänkt värma upp huset med vedpanna krävs exempelvis ett separat pannrum som utformas som en separat brandcell, denna . Just nu finns det många frågor kring Boverkets nya regler kring installation av kaminer och vedspisar. Många bränder i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Förebygg risken för bränder genom att se till att installationen sköts på rätt sätt, att du eldar på rätt sätt och att sotning och brandskyddskontroll görs. När du ska köpa skorsten och eldstad finns det några frågor du bör ställa dig.

Regler och riktlinjer vid inköp eller ändring av eldningsutrustning. Vid nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstäder och rökkanaler behövs en anmälan till din kommun. Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal avses sådana åtgärder som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen . Framför en eldstad måste det finnas en eldstadsplan, men hur långst ut ska gnistskyddet gå, och hur går man tillväga för att installera en braskaminin.

Avstånd till brännbart golv: När en eldstad som inte är typgodkänd och saknar uppgift om säkert avstånd till brännbart golv kan följande äldre regler från SBN vara till hjälp. Från förbränningskammarens eller asklådans botten till det brännbara golvet ska det vara minst meter. Du är själv ansvarig för att lagar och regler , till exempel boverkets byggregler, följs vid installation och eldning. Oavsett om du väljer en färdig, typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis av egen design är brandsäkerheten det mest väsentliga. Det är viktigt att du följer fabrikantens anvisningar.

När måste jag byta ut min kamin mot en ny? En kamin har en livslängd som lätt kan överstiga år. Utvecklingen av förbränningsteknik går dock mycket fortare.

Nya regler för utsläpp från vedeldning-Boverket. Det innebär att alla eldstäder måste ha en godkänd energiklassifisering för att kunna installeras. Då våra leverantörer har varit väl förberedda så är alla våra produkter energiklassade och godkända för . I äldre hus, där det tidigare.

Det är ingen hemlighet att många hus på 50-talet blev av med sina eldstäder , men så som de nya reglerna är utformade kommer det i många fall att bli omöjligt att återinstallera en gammal spis i ett äldre hus. Till dig som vill installera eldstad ! Funderar du på att installera en braskamin, en värme- panna, en vedbastu eller en braskassett i öppna spisen? Då finns det en del viktiga saker att tänka på.

Ett antal lagar och regler bestämmer hur man får göra när man installerar eldstad. Den huvudsakliga regelsamlingen är Bover-.

Installation eller väsentlig ändring av eldstäder och rökkanaler är bl. När det är en nyinstallation av eldstad med rökkanal är saken tämligen klar, då är det i normalfallet anmälningsplikt. Men när är det en väsentlig ändring?

För att minska brandrisken och skona miljön är det viktigt att göra rätt både vid installation av en eldstad och vid eldning. Därför måste du tala om för kommunen att du planerar att installera en eldstad och rökkanal. Vi tar ut en avgift när vi ska behandla din anmälan. Det finns också bestämmelser kring hur . Kakelugnar och öppna spisar för trivseleldning samt köksspisar är undantagna miljökravet.

Regler om miljökrav och tekniska egenskaper gällande eldstäder , skorstenar samt brandskyddskrav återfinns i. Boverkets Byggregler (BBR) ang- er de funktionskrav som skall vara uppfyllda. I några fall ges även kommentarer till kraven. Enklast görs det idag genom att . Men nya regler från Boverket, som ska träda i kraft den juli i år, har skapat viss förvirring hos dem med egen eldstad.

Vi har blivit anstormade, säger Peter Fransson, avdelningschef på Boverket. Den första juli ändras reglerna .