Uncategorized

Reglercentral villa

Bestäm dag- och nattemperatur med rumsgivare och välj till utomhusgivare som tillbehör. Trådlös styrning och menystyrd shuntautomatik. Hitta diverse tillbehör för ännu bättre kontroll.

VVSochBad gör det enkelt för dig att hitta vad du söker . Vi erbjuder en enkel och lätthanterlig fjärrvärmecentral från Danfoss med två olika val av reglercentral — en standardmodell och en som du kan styra med din telefon eller dator.

Primex Villa IQ är P-godkänd av SP, enligt Svensk Fjärrvärme:s normer. Värmeväxlare varmvatten, Alfalaval CB20IS-27H. Framledningsgivare, Siemens QAR36. Paketet innehäller reglercentral RVA36. Shuntgruppen styrventil regleras med ett ventilställdon för 3- punkt styrning.

Manual NRT 1(fullständig). Drift och skötselanvisning.

Termometer värmesystem retur. Reglerventil tappvarmvatten. Standar Installation av fjärrvärmecentral (Danfoss Termix) med en reglercentral i standardutförande (ECL 110). Plus, Installation av fjärrvärmecentral ( Danfoss Termix) med en reglercentral som kan styras via din telefon eller dator ( ECL 310). Lämpar sig för fastighetssystem eller avancerade villasystem.

Deltasol E styr även shunt för utgående värme. Prioritera solvärmeladdning i fyra nivåer – Styra värmeshunten med framledningsgivare . Siemens villasystem VILLATVÅAN är en reglercentral med inbyggd kalender för väderstyrd framledningstemperatur i vattenburna värmesystem. Systemet är mycket intuitivt och enkelt att jobba med. Med funktioner som tidprogram för . Utegivare EVR-U mäter uteluftens temperatur och på- verkar via reglercentralen framledningsvattnets . Denna instruktion gäller reglercentral RVA36. Instruktionen bör sparas och förvaras i närheten av utrustningen.

I reglersystemen ingår styrning av . Tidprogram för komfort- och ekonomitemperatur.

Med separat rumsenhet erbjuds möjlighet till trådbunden eller trådlös manuell fjärrstyrning av tidprogram och reglering av . Villa – prefaben är internt elkopplad mellan strömställare (extra tillägg), reglercentral , framledningsgivare, ställdon samt en cirkulationspump till värme. Den bipackade utegivaren ska placeras på lämpligt ställe och inkopplas till reglercentralen. Rego 6är den reglercentral som sitter inbyggd i IVT Greenline HT Plus.

Genom att klicka på bilden . Dykficka mätning DNinv. På reglercentralens framsida finns två rattar. De är dessa du justerar temperaturen med. Den undre ratten ska stå på klocksymbolen.

Gör den detta behöver du inte göra något mer med den.