Uncategorized

Rensa ventilationskanaler själv

Ventilationsrensning av villa. Sotare från SIMAB rensar ventilation i villa. Ska delta själv så jag lär mig jhur de gör.

Om det är övertryck trycker man ut varm (fuktig) luft i . Offert på rengöring av frånluftsventilation.

Kanal typ: Spiro kanal (7). Efter sju år i nybygget så har jag insett att det är dags att rensa frånluftskanalerna. Det är främst frånluften i badrummen med sin fuktiga luft som binder damm i kanalerna, vilket jag har sett vid inspektion med ficklampa. Dock kan ett alltför tätt hus skapa problem med inomhusluften. Man behöver därför, speciellt vid en tilläggsisolering, se över ventilationen och se till att man på ett korrekt sätt kontrollerar flödet av luft in i och ut ur huset.

Men hur fungerar ventilation och vilka system kan man installera och sköta själv ? Har du ett ventilationssystem rekommenderas en kanalrensning var 5-år. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig!

Inlägg om Mekanisk ventilation skrivna av Richard Svensson. Du som äger ditt hus ska kontrollera så att ventilationen fungerar. Frisk luft i bostaden är viktigt för vår hälsa.

Minst en gång varannan timme bör inomhusluften ersättas med ny uteluft. Här kan du läsa hur du själv kan kontrollera ventilationen. Vi utgår från några vanliga problem som kan orsaka dålig inneluft . Imkanalen är den kanal som går från köksspisens fläkt. Tidigare hade kommunen det ansvaret och sotaren kom regelbundet för att rengöra även denna kanal.

Rengör imkanalen från fläkten! När lagen ändrades för sex år sedan fick alla villaägare bestämma om de ville stå kvar i Oskarshamnssotarnas kundregister eller inte. Rensningskravet finns kvar, men man får göra det själv om man vill.

Vi rensar i olika intervall hos olika villaägare beroende på hur ofta man vill ha det gjort, berättar . Vill du göra den lagstadgade sotningen själv behöver du tillstånd av din kommun. Sedan är det bara att skaffa rätt verktyg och ge sig upp på taket. Du måste dock kunna visa att du kan hela sotningsledet, frå.

I äldre fastigheter sköter sig ventilationen i mångt och mycket själv genom självdrag och otätheter.

Röret mellan köksfläkten och fläktkanalen är en riktig fettsamlare. Våra fastigheter måste ventileras så att föroreningar som alstras inomhus förs bort. En fungerande ventilation är förutsättningen för en sund och hälsosam fastighet. Om inte ventilationskanalerna rengörs ordentligt. Vid rengöring av ventilation kan du använda dig av ROT-avdrag.

Detta gäller då du själv äger fastigheten och inte om du endast hyr fastigheten eller lägenheten. Kontakta oss gärna för mer information när det gäller ROT- avdrag på ventilation. Det brandfarliga flottet, som med tiden samlas i filter och i imkanal, måste fortfarande avlägsnas. De förändrade reglerna innebär att det är du som fastighetsägare som själv får bedöma om och när flottet ska tas bort. Du kan välja att själv rengöra kanalen eller låta oss utföra jobbet åt dig så du kan ägna din tid åt andra saker.

En bra ventilation tar bort lukt, matos och skadlig gas från byggnadsmaterial och förhindrar fuktrelaterat mögel och rötskador. Se till att eldstaden och skorstenen inte är varm. Rensa rökkanalen med krejs (speciell stålborste med lod som fästes på en lina) 4.