Uncategorized

Rökgasfläkt skorsten

En rökgasfläkt är den mest effektiva lösningen om det är dåligt drag i skorstenen. En vibrationsfri montering av motorn säkerställer en mycket tyst utsugning. Köp rökgasfläkt CF 1C som används för att öka drag i skorsten till spis eller öppen eldstad.

Här säljer vi rökgasfläktar och tillbehör till din skorsten. Rökgasfläkten tål luftflöden med temperaturer upp till 200ºC.

Draftbooster är en ny skorstensfläkt som är lätt att installera. Vi säljer kompletta rökgassystem. Systemen består av rökgasfläktar med tillhörande automatik som säkerställer ett effektivt drag i skorstenen , så att förbränningen fungerar optimalt.

Vi kan lösa alla problem med skorstensdrag och vi levererar bl. Fläkten skapar ett snabbt drag och på så sätt undvikes sotfläckar och rökläckage och det blir enklare och säkrare att tända en brasa. Nordic Heating erbjuder flera olika typer av rökgasfläktar. Ta kontroll över draget i din skorsten.

Vi har under åren utvecklat expertkunskap och kunskap, vilket gör att vi kan lösa ett stort antal uppgifter inom detta särskilda område.

Gemensamt för våra lösningar är att de är effektiva, hållbara och . Om du installerar en rökgasfläkt på skorstenen och tillhörande styranordning har du alltid kontroll över draget i din skorsten. När rökgasfläktar går skapar de ett undertryck i skorstenen som både tar bort rök och tillför förbränningsluft till eldstaden. En rörgasfläkt garanterar därför en effektiv förbränning.

Den ger dig ett optimalt. RSpassar i enfamiljshus med murad skorsten och eldstadsöppning max m2. Upplev den fulla glädjen i med enklare tändning och bättre inomhusklimat.

Ritning rökgasfläkt – Tätarna Fläkten placeras i toppen av skorstenen och styrs med elektronik. Exodrafts skorstensfläktslösningar för ventilering av flera eldstäder består av en skorstensfläkt, en styrning för konstant tryck, EBC2 samt tillbehör. Om trycket i skorstenen förändras, till exempel, på grund av att:.

Varför behövs en rökgasfläkt ? Om du har problem med att tända elden beror det vanligtvis på otillräckligt drag i skorstenen. Problem med att tända elden. Skorstensdraget skapas genom skillnaden i skorstenens höga temperatur och den lägre temperaturen utanför. Eftersom skorstenen fortfarande är kall när man tänder .