Uncategorized

Rökgastermometer kamin

OK, jag installerat en kamin , skorsten och rökgastermometer och fått det godkänt. Vad är en lämplig rökgastemperatur? Termometern har en skala mellan – 5grader C, mellan 4och 5är det rödmarkerat. Under 3blir det gärna lite sotigt i kaminen.

Sep Kontrollera rökgastemp (nock). Om rökgastemperaturen är mycket lägre än 250° finns risk för att tjärsot uppstår.

Sep Sen tycker jag att man ska lägga ned någon extra krona på en rökgastermometer , säger Hasse Olsson. Trots lektionen i eldningsetikett blev inte Bengt Holmberg avskräckt från att elda i kaminen efter att han hört hur illa det kan gå. Nu vet jag hur jag ska göra, säger han. Max instickslängd = 123mm, passar håldiameter 6-11mm.

Rökgastermometer 0-500ºC. Gängad konisk hylsa som även medger montering i större hål, till 11mm i diameter. En rökgastermometer är ett bra tillbehör till din eldstad. Med den kan du kontrollera att rökgastemperaturen inte överstiger den deklarerade temperaturklassen för din skorsten.

De flesta stålrörsskorstenar är godkända för en maximal rökgastemperatur på 4°C.

Termometern är graderad 0-5°C och används för exakt visning av temperatur i ackumulatortankar, pannor, kaminer , rörledningar och mycket mer. Max instickslängd = 140mm, passar håldiameter 6-11mm Konisk hylsa som även. TEKNISK DATA: Givare: Ø 6mm, Längd 170mm. Jag funderar på att införskaffa en rökgastermometer och har några frågor. Funkar denna rökgastermometer från ClasOhlson.

Var i rökgången bör rökgastermometern sitta? Får man montera en rökgastermometer. Undvik överhettning i vedspisen! Välj en rökgastermometer för en säkrare och effektivare eldning med vedspisen. Dec Många bränder i kaminer och liknande eldstäder beror på övereldning.

För en kamin som används för att värma ett rum är tumregeln att elda i max fyra timmar, för att sedan låta kaminen svalna i fyra timmar. För att kontrollera temperaturen på röken i skorstenen kan man köpa en rökgastermometer. Jul Sedan kan du fylla på med mer ve men använd inte mer än ett par vedträn åt gången. Det är mycket viktigt att förbränningen är effektiv.

Då ger kaminen mest värme, samtidigt som den förorenar mindre. Värmen kan kontrolleras med hjälp av en rökgastermometer , som är försedd med en magnet och . Ett sätt att minska risken för brand är att installera en rökgastermometer på lämpligt ställe i rökgången. Då kan man lätt kontrollera hur varm röken faktiskt är.

Att elda med pelletar blir allt vanligare.

Jan NVI skorstenar passar alla kaminer och eldstäder, är CE- märkt och uppfyller alla EU:s hälso-,. Montering av rökgastermometer. Hej, Om jag har förstått tidigare inlägg rätt så bör rökgastermometern sitta mellan pannan och dragbegränsaren för att visa rätt temperatur. Jag har svårt att få plats för det och undrar hur mycket fel det kan bli om termometern sitter efter .