Uncategorized

Roterande värmeväxlare villa

En film från Komfovent som förklarar det mesta du behöver veta om val av ventilationsaggregat till hemmet och fördelarna som till- och frånluftsventilation ger för hälsan. Den förklarar skillnaden mellan roterande värmeväxlare och plattvärmeväxlare. Filmen ger också råd om vad man bör tänka på till exempel vid val av filter.

Då man önskar hög temperatur- och årsverkningsgrad av ventilationens värmeåtervinning, är ett ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare den bästa lösningen. Den roterande värmeväxlaren överför både värme och kyla, samt vid köldgrader även fukt från frånluften till tilluften. Resultatet är energiekonomisk fräsch .

Letar du efter ventilation med värmeväxlare? Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare är den bästa lösningen för ventilationens värmeåtervinning. Energibesparingen kan bli ca procent med roterande värmeväxlare jämfört med om värmen inte återvinns.

Det gäller att underhålla systemet så att det fungerar som det ska. FTX aggregat – FTX aggregat med roterande värmeväxlare och motströmsväxlare för utbyte eller nybygge! Tre av aggregaten har även klass på frånluftsfiltret, medan tre har grovfilter med klass och ett klass 4. För grovmaskiga frånluftsfilter ger nedsmutsade värmeväxlare , vilket gör att energieffektiviteten minskar. Filterkostnaden varierar, vilket bland annat beror på kvaliteten och på hur ofta de behöver bytas.

Temperaturen på de olika systemen och aggregaten varierar med typ av värmeväxlare.

Korsströms, Motströms eller roterande växlare. För att konvertera ett gammalt F-system till FTX i en villa bör man tänka på att huset tätas först genom att proppa igen tidigare uteluftsdon i väggar . En roterande värmeväxlare får påfrostning om rotorns medeltemperatur är under noll under varvet. Denna frost vänder tillbaks som fukt i tilluften. Rundgång av fukt sker endast vid påfrostning, förutsatt att rotorn är icke-hygroskopisk – vilket är fallet . Hjälp, placering av FTX aggregat.

Heru 1T EC för villa och kontor. Genom att återvinna värmen i frånluften med en roterande värmeväxlare så sjunker energiåtgången för uppvärmning kraftigt. Hos Akademiska hus i Uppsala finns uppfattningen att FTX når den verkningsgrad som utlovas, om anläggningen blir rätt intrimmad vid driftsättning. Med roterande värmeväxlare ligger verkningsgraden . Vid köksplacering kombineras aggregatet med en spiskåpa.

Aggregatet är försett med roterande värmeväxlare med mycket hög temperaturverkningsgrad och varvtalsstyrning vilket innebär låg energiförbrukning och en exakt reglering av värmen. Aggregatserien är konstruerad för att vara energieffektiv med låga SFPv-tal. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering vilket ger noggrann temperaturreglering. Utöver detta finns som tillval . Beställare och boende, Fyrapersonersfamilj. VVS-design, Aki Mikkelson.

Värmesystem, hybridvärmesystem.

Lösning, Enervent Pegasos HP Aqua, ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare , integrerad extrakt-airsource värmepump och . Acetec ventilationsaggregat är konstruerat med senaste teknik för att ge hög luftkomfort med låg driftskostnad. Effektiv värmeåtervinning med roterande värmeväxlare utan avfrostningsbehov eller kondensavlopp. Effektiva EC-fläktar och lågt internt tryckfall ger låga driftskostnader. Orsaken till fukt på insidan av fönstren i nya bostäder är lägenhetsvisa ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare i kombination med högt fukttillskott.

Roterande värmeväxlare i Villa Trift 3. Vårt nya villa -aggregat, är Fullt av möjligheter. Lätt och smidigt intransport. Hög återvinningsgra minskar uppvärmningskostnaderna. Här värmer frånluften upp rotorn som i sin tur värmer upp tilluften.

Om ni vill ha en så bra värmeåtervinning som möjligt i ert ventilationssystem är ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare den bästa lösningen. FTX-ventilationsaggregat fungerar lika bra .