Uncategorized

Siemens reglercentral

Värme- och ventilationskomponenter är optimalt matchade så att du inte bara drar nytta av reducerade installations- och driftkostnader, utan även av hög . Building Technologies Division. Tidprogram för komfort- och ekonomitemperatur. Med separat rumsenhet erbjuds möjlighet till trådbunden eller trådlös manuell fjärrstyrning av tidprogram och reglering av . Installationsinstruktion.

Bestämning av monteringsplats.

Väderstyrd framledningstemperaturreglering med eller utan rumsinverkan eller rumstemperaturreglering. Dygnsvärmegränsautomatik. Värmebärarpumpen styrs via ECO-funktion.

Reglering av tappvarmvatten . Avstängningsventil, DN 20. Paketet innehäller reglercentral RVA36. Den kan enligt manualen fjärrstyras via extern omkopplare tillsammans med t. Manualen är inte så tydlig, men jag uppfattar att det skulle gå att påverka ingången Hi .

Siemens reglercentral RVS46. Påfyllning värmesystem med inbyggd backventil. Värmeväxlare varmvatten, Alfalaval CB20IS-27H. Rumsenhet för avkänning och ändring av rumstemperatur tillsammans med reglercentral RVS46. För att justera inomhustemperaturen används reglercentra- len som sitter på din fjärrvärmeanläggning.

Vid leveransen av din fjärrvärmecentral har reglercentralen en grundinställning som är optimal för Göteborg med omnejd. I din fjärrvärmcentral finns en reglercentral varifrån värme och varmvattentemperatur styrs. På reglercentralen kan du tillfälligt höja eller sänka värmen. Djupmått från vägg 5mm. Primärventil för värme = VVG549.

Internt elkopplad mellan reglercentral, ställdon, givare och cirkula-. Komponenter Fjärrvärmecentral DH39. Lödd plattvärmeväxlare DH39.

Regulator varmvatten kvs 1. Principschema, 1P-standardutförande.