Uncategorized

Skorstensfläkt ventilation

Genom montering av en dragförbättrare till murade kanaler skapas en kontinuerlig ventilation , som hjälper till att hålla kanalen frí från fuktig samt stillastående luft när skorstenen inte används. Vid eldning kan dragförbättrare i många fall. Den installeras ovanpå sko. En skorstensfläkt med ejektorfunktion. Dimensionering och en liten filse e- butikens Startsida!

När du behöver draghjälp uppifrån!

Undanröjer olägenheter med rök såväl inom- som utomhus. BOSTADSVENTILATION – VENTILATION FÖR ENFAMILJSBOSTÄDER. EKB har fläktar för ett brett användningsområde inom ventilation för olika applikationer och finns i utföranden som kanalfläktar, axialfläktar, centrifugalfläktar, fönsterfläktar, väggfläktar, takfläktar samt skorstensfläktar. Vi har utsugsfläktar konstruerade för . Problem med dåligt drag och behöver öka luftväxlingen, köp Soliducts ventilator. Ventilator som drivs av vinden och förbättrar draget rök- och ventilationskanaler av alla slag.

Köp fläktar för till- eller frånluftsventilation. Vi erbjuder även tillbehör för styrning av fläktar. Alltid lågt pris på fläktar hos Skorstensbutiken!

För lättare tändning av braskaminen! Funderar på att installera en murspis eller kamin av något slag men där vi vill ha den placerad måste skorstenen dras horisontellt några meter för att inte plöja rakt upp i mitten av rummet ovanför (vi har ingen murstock). Draftbooster är en elektrisk fläkt som på ett enkelt sätt installeras på.

Har hört att då måste man ha extra sotluckor men att draget blir dåligt. Ahlsell – RÖKGASFLÄKT RSV009-4– Rökgasfläkt med vertikal avluft. Eftersom skorstensfläkten monteras uppe på skorstenen så skapas ett vakuum i rökkanalen och skorstenen. Skorstensfläkten kan användas för alla sorters bränsle men är framför allt lämpad för hårda bränslepannor, eldstäder och . Karaoli and Dimitriou str.

Köp produkter för ventilation , fläktar, värmeåtervinning och radonsanering på faktura. Under kalla och mindre varma perioder krävs mindre omfattande luftutsug från djurhållningsutrymmen. Det är särskilt viktigt att ventilationen kan . Friska hus behöver ventilation. Vi ser fler och fler kunder där innemiljön är ett tydligt problem, astmatiska . Våra bostäder har blivit allt tätare. Det naturliga draget försvinner i allt högre grad.

En effektiv braskamin kan i den miljön behöva hjälp för att fungera optimalt. Det garanterat enklaste och effektivaste . Om draget inte är tillräckligt kan du försöka förlänga antändningsfasen genom att använda fler tunna späntstickor, så att skorstenen blir rejält varm. Draget i skorstenen blir inte optimalt förrän skorstenen är varm.

Det andra vanliga felet är att du har undertryck i huset. Bra mekanisk ventilation bygger på att man suger ut lite . Dåligt drag i skorstenen? Eller behov av bättre ventilation ? Det kan lösas med en ventilator , aspirator eller skorstensdansare ovanpå skorstenen. Med våra produkter kan man få bättre ventilation och bättre dag i skorstenen.

Funderade på att skaffa en skorstensfläkt till mitt hus. Den ska klara alla kanalerna och ska gärna starta om jag. I alla bostäder finns det någon form av ventilation , räkna med att den alltid behöver underhållas.

Ventilation är viktig för att vi människor ska må bra inomhus – oavsett om det är hemma eller på jobbet.