Uncategorized

Solfångare värme

Att kunna producera värme utan någon som helst påverkan på miljön är en dröm för många, och med ett pris på noll kronor per varje nyproducerad kilowattimme blir en investering i solfångare ett utmärkt val för både hjärtat och plånboken. Ett vanligt villatak i Sverige tar emot ungefär sex gånger så mycket solenergi som villan förbrukar. Sverige är nästan lika hög som i Tyskland och centrala Europa. Sverige har bra förutsättningar för att ta tillvara på soles gratisenergi för varmvatten och värme.

Ett solvärmesystem från Svesol . Vi är specialister på solenergi.

Vi hjälper dig att sänka dina energikostnader på ett långsiktigt, miljövänligt och framtidssäkert sätt. Duscha gratis halva året. En solfångare kan klara ditt tappvarmvattenbehov, alltså dusch, disk- och badvatten under upp till åtta månader om året och därigenom sänker du din energiförbrukning kraftigt.

Det behöver inte ens vara solsken varje dag. Låg vinkel på anläggningen ger mer värme på sommaren och en högre vinkel ger mer värme under vår och höst. Ett komplett system med varmvattenberedare kostar . En mattsvart plåt återstrålar lika mycket som den absorberar, och fungerar därför dåligt i en Solfläkt – mesta värmen strålar ut genom frontglaset.

I ett unikt pilotprojekt i Norge ska solfångare placerade under ett lager asfalt värma flera skolbyggnader. I solfångaren omvandlas solens strålar till värme , till skillnad från solceller där solenergin omvandlas till el.

Eftersom solvärme finns i stora mängder främst under sommarhalvåret är det alltid ett komplement till en annan värmekälla. Ofta används solfångare för att värma varmvatten under sommarhalvåret, . Att värna om vår miljö på olika sätt är på många företags och privatpersoners agenda, vilket är oerhört positivt. En värmepump i kombination med en solfångare är en investering som är både miljövänlig och lönsam – om ni har rätt förutsättningar i ert hem. Våra solfångare finns i tre modeller som producerar el och värme för större byggnader samt värme och ånga för industrier. Solfångare plockar upp värmen direkt från . Värme och varmvatten från solen.

Vakuumrör är en fantastisk uppfinning som över året ger mer energi än plana solfångare av traditionell typ. Våra vakuumrör är tillverkade utifrån särskilda specifikationer anpassade till vårt nordiska klimat för att ge ett bra energitillskott även under vinterhalvåret. Genom solfångaren passerar ett lämpligt medium, vanligtvis en vattenbaserad vätska, som för värmen vidare.

Vanligen förs den uppvärmda . Funderar du på solfångare och solpaneler? Här hittar du bra tips om hur det fungerar, placering, effektivitet och att välja solfångare och solpaneler som omvandlar solenergi till din egen värme. Opartisk och kostnadsfri rådgivning från din kommun. På marknaden dominerar de traditionella planglasade solfångarna, men även varianten med vakuumrörsolfångare är populära.

Energiutbytet hos en solfångare varierar efter förhållandena på plats, men ligger i regel . Klimat-X, Klimatexperiment i skolan. Malmö miljöförvaltning i samarbete med. Experimentutveckling: Mats Areskoug.

Vilken yta fångar värmen bäst. Hur skall en solfångare vara byggd för att fånga värmen bäst? Gissa vilken platta som blir varmast. Solvärme – solfångare genererar värme och är främst intressanta där värmebehoven överensstämmer med tillgänglig solinstrålning.

Alla byggnader och anläggningar med varmvattenbehov under sommaren är bra tillämpningsområden. Solvärme är speciellt intressant i de fall den kombineras med biobränslen. Så här fungerar solfångare.

På platser med kalla vintrar måste vätskan vara frostsäker, den kan till . Solens strålar omvandlas till värme genom att solljuset får lysa¨på en matt, svart yta.