Uncategorized

Sota själv utrustning

Vill du göra den lagstadgade sotningen själv behöver du tillstånd av din kommun. Sedan är det bara att skaffa rätt verktyg och ge sig upp på taket. Du måste dock kunna visa att du kan hela sotningsledet, från säkerhet på tak till sotningsteknik. Länge var det bara sotarna som fick klättra upp på villataket och sota ur . Feb Någon som har någon bra information i ämnet (typ bok eller bra hemsida) som man kan läsa in sig lite på.

Vad krävs det för utrustning för att sota piporna till vedspisar och några rörspisar?

Sotning är dessutom bra för ekonomin och miljön. En ren panna är effektivare, drar mindre bränsle och är mer ekonomisk än en sotig panna. Sot fungerar nämligen som isolering och redan vid millimeters sotbeläggning ökar rökgastemperaturen med ca 50°C vilket ökar bränsleförbrukningen med ca. Den fastighetsägare som vill sota själv fyller i Ansökan om medgivande för att få sota själv på den egna fastigheten.

På blanketten ska fastighetsägaren ange uppgifter oÄgare och fastighet. Utförarens kompetens, utrustning och fysiska förmåga. Både utförare och fastighetsägare . Jan Fastighetsägarens personnummer.

Namn, adress samt personnummer på den som ska utföra sotningen och eventuellt kompetensintyg över personen om denne inte tidigare är godkänd i kommunen. Man måste föra loggbok för de olika sotningarna, sköter man inte sig när sotarmästaren kommer på besök, dras dispensen in – man får inte sota själv längre. Sedan har jag för mig att sotaren skulle kontrollera att jag kunde jobbet och hade utrustning vid nästa sotningstillfälle och därefter fick jag sota själv. Jag intygar att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga.

Aug Det innebär att han måste sota skorstenen fyra gånger per år. Att anlita sotare kostar nästan 4kronor per tillfälle. Men det är inte för att spara pengar Jean Sandström väljer att sota själv.

Kursen kostade 9kronor, och jag måste köpa utrustning. Det har jag inte gjort än så jag vet inte exakt hur mycket . Fråga: får kommunen neka mig att sota mitt eget hus? Kommunen kan neka dig och du kan i så fall om du vill överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen. Observera att det är skillnad på sotning och brandskyddskontroll! Får man själv brandskyddskontrollera sin egen kakelugn?

Sep Villaägaren Björn Barvaeus var den första i Stockholm som fick rätt att sota sin skorsten själv enligt den nya lagen. När man i Skövde ansöker om att få sota fyller man i ett särskilt formulär om sotningsobjekt, sin kompetens och tekniska utrustning. Jag har nödvändig utrustning som lina, lod och viska.

Kompetensen att sota själv kanske du har i din yrkesutövning eller så kan du styrka med ett intyg på att du gått kurs i egensotning. Kurser i egensotning ges av olika studieförbund och Brandskyddsföreningen.

Du ska ha utrustning som är anpassad . Undertecknad har tagit del av och förstått vilka krav som ställs på den som avser att själv sota sin fastighet. Underteckna eller den som ska utföra sotningen, har tillgång till den utrustning som krävs, har fysisk förmåga, praktiska och teoretiska kunskaper att sota anläggningen och förbinder sig att:. Du som fastighetsägare och som själv vill sota eller låta någon göra det måste ansöka om det hos räddningstjänsten. Ansökningblanketten finner du längst ner på denna sida.

För att få din ansökan beviljad måste du intyga att du har kunskap och utrustning som krävs för att kunna göra jobbet. Teknisk utrustning för sotning. Medgivande för detta ges endast om sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Aug Ansökan om att själv utföra rengöring, inklusive riktlinjer för rengöring. Möjlighet för fastighetsägare att sota själv.

Villkor för att själv få rengöra ( sota ) på egen fastighet. Om du vill sota själv måste du ansöka och skicka in din ansökan till räddningstjänsten. Ansökan ska innehålla fastighetsbeteckning, fastighetens adress, fastighetsägare, personnummer på.

Där ska fastighetens status ur brandskyddssynpunkt, utrustning samt sotningsjournal kontrolleras och dokumenteras.