Uncategorized

Sota skorsten själv

Vill du göra den lagstadgade sotningen själv behöver du tillstånd av din kommun. Men det räcker inte med att man kan dra en sotviska upp och ner i en skorsten. Han förklarar att för att få dispens att sota själv måste villaägaren kunna visa för tillståndsgivaren på kommunen att hon har de rätta kunskaperna. Men efter han hade viskat klart, så tyckte han inte att det fanns något behov för mig att viska själv , då det såg så bra ut enligt honom.

Har också en murad skorsten , tyvärr bara kanaler för vedspis resp kassett. Men hör med din sotare vetja.

Jag kan tänka mig att man bör vara lite försiktig när man sänker . Har du gått en sota självkurs reflektioner och kostnader? Man måste föra loggbok för de olika sotningarna, sköter man inte sig när sotarmästaren kommer på besök, dras dispensen in – man får inte sota själv längre! Vad finns för möjligheter Beiträge 7. Sota själv , hur göra med kakelugn? Här säljer vi olika verktyg för att sota skorstenar, kaminer, pannor med.

Tillstånd söks hos kommunen. Obligatorisk brandskyddskontroll av värmepanna och skorsten införs.

Detta ska utföras av skorstensfejaren. Brandskyddskontrollen ska utföras vart fjärde år för oljepannan och vart åttonde år för öppna . Det kan vara svårt att veta vilka verktyg man skall ha och vilken. En komplett lina är det vanligaste sättet att sota ur skorstenen på. På våra linor så är det standard med meter lina.

Murad skorsten = En kupad borste med stålris. Borstarna finns i olika storlekar. Modulskorsten = Rakt ris . Fastighetsägaren har också möjlighet att söka dispens för så kallad egensotning, att få sota själv. En brandskyddskontroll är en brandteknisk kontroll av eldstäder med tillhörande skorstenskanaler. En teknikerutbildad sotare tittar på om det finns risk för brandfara, om det uppkommit några sprickor, . Jobb för sotare tror jag aldrg kommer ta slut aven om alla börjar sota själva.

Jag som då faktiskt har tillgång till bra verktyg och faktiskt har en del kunskaper skulle aldrig sota min skorsten själv. Jag har höjdskräck och bara att slippa den biten att klättra upp på taket gör att jag mer än gärna betalar för en . Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att få användas och för att minimera risken för sotbrand. Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt i kommunen.

För att kunna sota skorstenen på ett säkert sätt finns det krav på en säker väg till och på skorstenen. Det ska finnas stegar eller takbryggor på taket.

Det fanns även anmärkning på skyddsanordningarna på taket. Men sköter en privatperson sotningen själv kan inte kommunen lägga sig i om det finns stegar eller annat, anser länsstyrelsen. Stenungsunds kommun anmärkte på att en skorsten på en av Hans Gammelgårds fastigheter var för hög och därför . För att få tillåtelse att sota själv måste du kunna visa att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt.

Ett exempel på detta kan vara ett intyg från Brandskyddsföreningens kurs “egensotning” eller annan studiecirkel med relevant innehåll. Den som vill ansöka om att få sota själv ska fylla i en . Vintern närmar sig sitt slut men ännu kan vi ha några kalla nätter framför oss där det kan vara skönt att elda i kamin och eldstad. Enligt lag (kap 4§ lagen om skydd mot olyckor) finns det möjlighet att som fastighetsägare själv sota i den egna fastigheten.

Det som behövs är ett tillstånd från kommunen och i . I Sverige är det lag på att sota och brandskyddskontrollera sina skorstenar och eldstäder. Läs mer om hur ofta du ska sota och brandskyddskontrollera din eldstad och skorsten på din kommuns hemsida. Kommunen har fortfarande ansvaret för sotningen i ditt hem.

Men själv har du både fått fler skyldigheter och möjligheter. Här får du veta det viktigaste om d. Här har vi samlat de vanligaste frågorna som rör sotning, brandskyddskontroll, egensotning och egensotning via annan entreprenör. Klicka på frågan för att läsa svaret. Lagen och förordningen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den januari – 0 stipulerar att sotning och brandskyddskontroll efter godkännande av kommunen, ska utföras av en behörig sotare.

Eftersom kommunen enligt lagen . Skorstensrens reducerar och neutraliserar brandfarliga beläggningar i skorstenar och rökgångar. Möjlighet att sota själv ! Vidare ger lagen kommunen rätt att efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Om jag ska sota själv hur gör jag då?

Den som skall utföra sotningen bör själv visa att nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd finns. Man beslutade då att en separat brandskyddskontroll av hela eldningsanläggningen, från pannrumsdörren till skorstenskronan skulle genomföras och hållas separerad från .