Uncategorized

Sotning av öppen spis

Våra sotare utför sotning av eldstäder och rökkanaler som gör att risken för skorstensbrand minimeras. Välkommen till Skorstensfejarmästarna! Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt i kommunen. Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats.

När sotningsdistriktet har fått en anmälan om en eldstad får du automatiskt ett meddelande om datum för sotning och brandskyddskontroll. Foto Ingvar Karmhe Scanpix.

Från första januari gäller några nya regler för sotning och brandskyddskontroll. Reglerna gör det billigare för villaägare och lite dyrare för fritidshusägare. Som villa och fritidshusägare har man ett stort eget ansvar när det gäller att undvika soteld och bränder. För sotning av värmebatteri och värmecirkulation som anslutits till eldstad debiteras enligt tidsanvändningen med enheter per arbetstimme.

Sotning av anslutningskanal . Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat. Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere. Vi har precis köpt hus med en öppen spis.

Vad gäller för att få elda i öppen spis efter några års.

Då en en stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar har sotningen stor betydelse. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för uppkomst av . Detta är en sammanställning av de intervaller som gäller för sotning och brandskyddskontroll i Norrtälje. Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande. Exempel på lokaleldstäder är braskamin, kakelugn och öppen spis. Ett svårtillgängligt regelverk kring sotning av lokaleldstäder kan kosta husägare tusenlappar i onödan.

Det är alltså en eldstad som . Anders Nilsson tyckte att sotaren hälsade på lite väl ofta och kollade upp reglerna. Hej, ny här men jag har läst på forumet i ett par år. Måste vara ett av de aktivaste forumen jag sett! Jag har en fundering kring sotning av öppen spis och köksspis.

Det känns som om sotaren springer här hela tiden. Det tenderar att bli rätt dyrt. Jag har öppna spisar, en köksspis och en kakelugn i huset. Kanal för bortledande av rökgaser från förbränningsanordning som eldas med fasta eller flytande bränslen samt till kanalen monterade.

Många allvarliga bränder orsakas av tekniska brister i kaminer och andra typer av eldstäder och rökkanaler. Har du en eldstad i ditt hus måste både sotning och brandskyddskontroll göras. Det innebär att kommunen i ett brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Hur går en sotning till, vem utför jobbet och vilka regler gäller?

Förr i tiden var brasan en central del av hemmet genom att den gav både värme och möjlighet till matlagning. Idag har matlagningen flyttat till köket men många villor och fritidshus har braskamin, öppen spis eller liknande dels som värmekälla, dels. Om du har en värmekälla såsom ex. Med vilket intervall ska sotning ske?

Annars är fristen för rengöring och brandskyddskontroll beroende på vilken typ av eldstad det gäller och hur mycket den . För att få installera en eldsta kamin, öppen spis eller liknande anläggning måste du lämna in en anmälan till stadsbyggnadskontoret. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Här redovisar vi de vanligast förekommande avgifterna för sotning och brandskyddskontroll av helårsbebodda en- och tvåfamiljshus. Peter Sotare har utfört sotning i över år med erfarna sotare. Anlita oss när du vill sota eldsta öppen spis eller kakelugn.