Uncategorized

Sotning braskamin hur ofta

Våra sotare utför sotning av eldstäder och rökkanaler som gör att risken för skorstensbrand minimeras. Hur ofta sotning ska göras bestäms av kommunen. Används eldstaden mer sällan, . Från första januari gäller några nya regler för sotning och brandskyddskontroll.

Reglerna gör det billigare för villaägare och lite dyrare för fritidshusägare. Varje kommun bestämmer hur ofta sotning ska göras och vad det ska kosta.

Tidsfristen beror på klimatförhållande och eldningens omfattning. Oftast baseras fristerna på statens förslag. Detta är en sammanställning av de intervaller som gäller för sotning och brandskyddskontroll i Norrtälje kommun. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Ett exempel kan vara att vi rengör braskaminer två gånger per år i stället för gång per år. Den är obligatorisk och genomförs av sotningsdistriktet i kommunen. Björn Björkman förklarar att man inte ska överelda sin anläggning.

Normalt ska man elda två–tre kilo ved i timmen i en braskamin.

Man ska inte heller elda dygnet runt, . En inte alltför enkel fråga att besvara, hur ofta eldstaden ska sotas avgörs av hur den används. Och här kan intervallerna för sotning och brandskyddskontroll skilja sig på flera år. Om inte sotarföretaget informerar om reglerna finns alltså risken att husägaren betalar tusenlappar . Vi bor i hus och har en pelletsbrännare. Det är kommunen som bestämmer hur ofta sotning ska göras. Intervallerna baseras på vilken typ av eldstad och bränsleslag som du använder.

För att få installera en eldsta kamin , öppen spis eller liknande anläggning måste du lämna in en anmälan till stadsbyggnadskontoret. I vissa fall, om skorstenen tydligt . Sotningstaxor finns under. Kakelugn, kamin , braskamin eller liknande eldstäder i småhus, som värmer huset eller det rum som den är . För sotningen och brandksyddskontrolen får en avgift tas ut, en så kallad sotningstaxa.

Kommunen får bestämma om hur ofta sotning ska ske. Denna beslutas av kommunen . Läs om hur sotning och brandskyddskontroll går till, tidsfrister och avgifter. Det är viktigt att du som ägare av en förbränningsanordning anmäler förändringar till sotningsväsendet, till exempel byte av bränsleslag eftersom det kan påverka hur ofta rengöring och kontroller ska genomföras.

Förbindelsekanal 1–meter.

SIMAB utförde sotning och brandskyddskontroll nu i september av en öppen spis med braskamin. Brandskyddskontroll innebär en. För mer information om bland annat taxa och hur ofta sotning och kontroll ska göras, se Mer information här intill. Sidansvarig: Birgit Lilliehöök . Sotaren håller reda på hur ofta det ska sotas hos dig och kontaktar dig när det är dags. Du kan själv välja någon annan sotare men måste då ansöka om dispens för annan behörig sotare.

Du kan också välja att sota själv och ansöker då . Glöm inte sota, soteld kan uppstå och med brand!