Uncategorized

Sotning öppen spis hur ofta

Våra sotare utför sotning av eldstäder och rökkanaler som gör att risken för skorstensbrand minimeras. Hur ofta sotning ska göras bestäms av kommunen. Varje kommun bestämmer hur ofta sotning ska göras och vad det ska kosta. Tidsfristen beror på klimatförhållande och eldningens omfattning.

Oftast baseras fristerna på statens förslag.

Detta är en sammanställning av de intervaller som gäller för sotning och brandskyddskontroll i Norrtälje kommun. Foto Ingvar Karmhe Scanpix. Från första januari gäller några nya regler för sotning och brandskyddskontroll. Reglerna gör det billigare för villaägare och lite dyrare för fritidshusägare.

Som villa och fritidshusägare har man ett stort eget ansvar när det gäller att undvika soteld och bränder. Vad är en brandskyddskontroll? Tidigare har sotning och brandskyddskontroll skett vid samma tillfälle.

Numera är dessa skilda åt. Brandskyddskontrollen innebär enbart besiktning av eldningsanläggningar och rökkanaler. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Vi har precis köpt hus med en öppen spis. Vad gäller för att få elda i öppen spis efter några års. Handlar det om en öppen spis i sommarstugan eller en kakelugn som sällan kommer till användning blir intervallerna längre. Lokaleldstäder i stil med braskaminer, . Kommunen beslutar vilka avgifter som ska gälla för rengöring och brandskyddskontroll samt hur ofta rengöring ska ske. För att få installera en eldsta kamin , öppen spis eller liknande anläggning måste du lämna in en anmälan till stadsbyggnadskontoret.

Sotningstaxor finns under. I vissa fall, om skorstenen tydligt . Kakelugn, kamin , braskamin eller liknande eldstäder i småhus, som värmer huset eller det rum som den är . Den är obligatorisk och genomförs av sotningsdistriktet i kommunen. Björn Björkman förklarar att man inte ska överelda sin anläggning.

Normalt ska man elda två–tre kilo ved i timmen i en braskamin.

Man ska inte heller elda dygnet runt, . Någon som vet hur ofta en öppen spis (med insats) ska sotas enlig lagen? Kaminen är i en villa och används ett par gånger i veckan. Om du har en värmekälla såsom ex.

En inte alltför enkel fråga att besvara, hur ofta eldstaden ska sotas avgörs av hur den används. Och här kan intervallerna för sotning och brandskyddskontroll skilja sig på flera år. Om inte sotarföretaget informerar om reglerna finns alltså risken att husägaren betalar tusenlappar . En kakelugn eller öppen spis med rökkanal ska till exempel sotas vart fjärde år om du trivseleldar.

Du som nyttjar din eldstad. Eldar du för uppvärmning ska sotning utföras varje år. Läs om hur sotning och brandskyddskontroll går till, tidsfrister och avgifter. När du köper ett hus som redan har en eldstad eller kamin , bör du kontakta SIMAB för att kontrollera ifall anläggningen är avställd eller har någon form av anmärkning som inte säljaren upplyst dig . Konventionell vedpanna med keramik – gånger per år.

Du behöver sota regelbundet, men hur ofta du ska sota beror på vilken typ av panna eller kamin du har. Du eldar med fast bränsle. Exempel på fast bränsle är ve pellets, spannmål, flis, och halm.

Typ av värmepanna eller eldstad och hur ofta du ska sota. Värmepanna som fungerar som huvudsaklig värmekälla: två gånger .