Uncategorized

Strömtrafo inkoppling

Vid utförande med enledare i rör skall spännings- och strömledare förläggas i skilda rör och vid kabelförläggning skall för strömledarna användas tre separata kablar, en för varje fas. Blå ledare skall då kopplas till Soch svart till S varje kabel skall i båda ändar märkas L Lrespektive. Flertrådig ledare skall . Mätning av strömtransformator.

För att beställa strömtransformatorer och mätarplint anger du i fältet Övriga upplysningar i webbföranmälan, Beställning av strömtrafo : önskad omsättning respektive Beställning av mätarplint: önskad mätarplint MPxxx. Inkoppling av strömtransformatorerna och mätarplinten .

Installationen skall utföras enl. Spännings- ledares area mm2. Monteras av Elinstallatör. Möjlighet att byta transformatorer skall finnas.

KOPPLINGSSCHEMA FÖR MÄTUTRUSTNING MED STRÖMTRANSFORMATORER. Diazedsäkring ar med 10A märkström bör användas. Längden på förbindelseledningarna mellan huvudledning och säkring för. I databladen sitter det en punkt vid en av.

Att vid omkoppling måste Soch Spå strömtrafon kortslutas för att inte riskera att en spänning laddas upp och risk för att lindningarna i trafon bränns av (jordningen skall sitta kvar).

Notera att för WMoch WMskall endast en trafo . Belastningsvaktmodulen ” Effektvakt 100” trycks fast på förberedd plats i elkopplingsutrymmet. För att mäta strömmen ska en strömtransformator monteras på vardera inkommande fas-ledare till elcen- tralen. Denna montering sker lämpligen i elcentralen. Transformator för summering.

Sekundärström 1A eller 5A. Här följer ett exempel på inkoppling med olika omsätt- ningar på strömtrafona. Peder Myrne skrev: Inressant, vad är det för en logik som har shuntad ingång för strömtrafo ? Som sagt, kortslut strömtrafon eller bryt lasten på gruppen när du ska koppla in dig på strömkretsen. Vissa strömtrafos kan leverera mycket höga spänningar vid öppen krets som i värsta fall knäcker strömtrafon. Strömtransformatorer Redur.

Vi har ett mycket stort sortiment strömtransformatorer i en mängd storlekar och omsättningar. A ♢ Vissa kan erhållas i klass 2S. Regler för inkoppling av mättransformatorer. Som en huvudregel vid användning.

En strömtransformator åter skall i drift vara en kortsluten transformator. Det inkopplade motståndet . Utsignalen är loopmatad d.

Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto. A, Fast , 30xmm, 25x1mm, 20xmm. Nästa kurstillfälle är i Nyköping. Mätledningarnas dimensionering.

SWEGY Dbör inte monteras i omedelbar anslutning till brytare för höga effekter, som kontaktorer o dyl. En allpolig brytare måste inkopplas före SWEGY D3. Kontrollera noggrant på märketiketten angivna data överensstämmer med det nät i vilket instrumentet ska anslutas. Mätaren och utrustningen tillhör.

Vattenfall Eldistribution AB. Hos oss beställer du strömtransformatorer till en anläggning som ska ha huvudsäkring A eller över och därefter ser du till att de monteras.