Uncategorized

Styrsystem elradiatorer

Eftersom de knäppte och väsnades och dessutom blev omväxlande glödheta och kalla så installerade vi för cirka år sedan ett styrsystem där elementen kopplades mot olika zoner med en avläsare för varje zon. Jag vet inte men tror att styrsystemet . Genom ett styrsystem kan du bättre styra värmen enligt behovet i hemmet och på så vis hålla ner värmekostnaderna hemma. Nu lanseras även appen Clever Touch som gör att du kan höja och sänka inomhustemperaturen . Idag finns en mängd olika styrsystem för elradiatorer som kan styras genom appar och mobiltelefonen.

På så vis säkerställer du att hemmet är varm när du kommer hem efter en resa.

Du kan även enkelt sänka temperaturen om du blir borta längre än beräknat. Systemet alarmerar dessutom eventuella fel . Vi har konstaterat att de elradiatorer som finns här är underdimensionerade plus att flera av de som fins inte har samma bredd som fönstret det sitter under. Så vi tänkte helt enkelt börja byta ut elradiatorerna. Och ha ett modernt styrsystem på dem.

Vi tänkte göra det bit för bit, dvs köpa något eller några . Uppgradera befintliga styr och regler vid direktelvärme energiakademin. Dessa fungerar med åren allt sämre, med stora.

De individuella termostaterna på de befintliga radiatorerna ersätts då av ett centralt styrsystem som ger samma utstyrning till samtliga eller grupper av radiatorer. En central styrning medger även att systemet på . I fastigheter som värms upp med elradiatorer kan man sänka energiförbrukningen genom byte till moderna elradiatorer och ett styrsystem. Detta innebär att stora förbättringar kan uppnås genom att helt enkelt . Termostater eller temperaturgivare mäter rums- och.

För Unique, Topaz och Classic elradiatorer. Varumärket Nobö har sedan flera decennier tillbaka varit tongivande på området värmekomfort och miljövänliga, energisnåla styrsystem. Både Orion styrsystem och de värmealstrande glaspanelerna Nobö Safir är produkter som rönt stora framgångar, särskilt på den nordiska marknaden. De flesta kan uppnå besparingar på upp till. En modern elanläggning består av både radiatorer och ett styrsystem.

LVI har utvecklat styrsystem för att kunna på ett enkelt sätt styra Yali radiatorerna. Dessa hjälper dessutom till att sänka värmekostnaderna och gör det enkelt att styra värmen i hemmet. Dimplex elradiatorer med styrsystem DigiHeat 8. Har du gamla elradiatorer kanske du känner igen problem som ojämn temperatur , knäppningar och heta ytor. Touch Ehjälper till att sänka värmekostnaderna.

Har man redan fungerande radiatorer kan man satsa på ett centralt styrsystem , säger Jan Lemming. Centrala styrsystem reglerar temperaturen centralt i hela huset med hjälp av en givare. Genomströmningsradiatorer som snabt anpasser sig till effektbehövet, lämpar sig mycket väl för kombination med ett styrsystem.

Ett styrsystem ger en besparning på upp till av den energi som går till uppvärming. Nya elradiatorer har en funktion som kopplar bort strömmen till radiatorn om den blir för varmt, till exempel . LVI är främst känt för sina elradiatorer fyllda med vegetabilisk olja, men har även ett stort utbud av elektriska värmelösningar som handdukstorar och styrsystem. LVI är en del av Rettig ICC, Europas ledande tillverkare av värmelösningar.

Rettig ICC har fabriksenheter i olika länder och designar, producerar och . Mekanisk Bi- metall termostat. Noggrann elektronisk termostat. Låg Stand-by förbrukning. Beskrivning: Huvudenhet Nobö Energy Control.

EcoHUB är huvudenheten i styrsystemet Nobo Energy Control som är ett radiobaserat styrsystem som kan styra elvärme, belysning samt andra elektriska apparater. Dygnsvis styrning av elvärme kan ge en besparing på .