Uncategorized

Svartmögel källare

Hej, vi köpte ett hus i januari med svartmögel i källaren, detta visste vi dock om när vi köpte huset så det säger vi inget om. De vanligaste tecknen på ”murröta” i källaren är fläckar av mögel eller så kallade jordslag. Orsaken till att de uppträder är nästan alltid en alltför låg luftcirkulation. Många vill använda dessa källare men kämpar mot den fukt och mögel som finns i källaren. I likhet med annat mögel trivs svartmögel i fuktig miljö och kan bilda kolonier i våtutrymmen, källare , vindsutrymmen, krypgrunder och på fasader.

Möglet kan också uppkomma i tapeter och på väggar inne i bostadsutrymmet om luftfuktigheten är mycket hög eller om det förekommer fuktskador.

Mögel i källare Krypgrunder är en vanlig samlingsplats för fukt och mögel. När man väl drabbats så blir det kostsamt och i värsta fall om det gått för långt måste man börja dränera. Svartmögel är ett vanligt förekommande problem i hus, såväl utvändigt som invändigt.

De mörkt svartgröna prickarna syns ofta i kolonier på fasader, i badrum , på vindar, i källare och på andra ställen där det kan förekomma fukt. Nära dusch , badkar och handfat samt vid diskbänken ser man det oftast. Källare är ofta drabbad av både fukt, mögel och lukt. Därför behövs dräning samt avfuktare.

När det inte är blött ute så är det inga problem med fukt så vitt jag vet. Vi har avfuktare där nere och det luktar inte fukt eller källare.

Jag oroar mig för svartmögel. Men vi har fått olika bud på om det kan förekomma eller inte. Enligt flera så kan inte svartmögel förekomma på enbart betong, för det måste finnas . Någon som har erfarenhet av att ta bort mögel ? Köpa ett hus som har mögel i källaren?

Alltså är det mycket mer komplicerat att inreda ett rum i en källare än ovan jord där ju väggarna faktiskt är ganska torra för det mesta. Och ett rum måste alltid vara torrt för att det skall fungera. Ett fuktigt utrymme i kombination med trä eller annat organiskt material kommer ofelbart att angripas av mögel och . Mot mögel , ytlig blånad på trä, betong, puts, gips mm inomhus. Mögel -Fri tar även i de flesta fallen bort lukt av mikrobiell påväxt.

Långtidsverkande, kan med fördel användas i förebyggande syfte. Innehåller UV-aktiva ämnen för okulär ytkontroll . Mögel , eller svartmögel , är en typ av svamp som bildas ur luftburna sporer. De trivs särskilt bra i fuktiga och varma miljöer utan ordentlig ventilation.

Badrum, källare och loft utgör idealiska platser för mögelsvamparna att gro på. Problemet med mögel orsakas i majoriteten av fallen av brist på ventilation men det kan också . Vårt uppdrag: fuktkontroll och sanera. I det här källarutrymmet har fukt trängt genom ett bristande tätskickt på utsidan, ej fungerade dagvattendränering.

Källarutrymet användes som matkällare som var både kallare och saknade ventilation. Titta efter synligt mögel och lukta på vagnen innan du köper den, råder han. Luktar det mögel eller gammal källare är det troligtvis mögeltillväxt på vagnen, eller så har det varit lagrad på ett ställe med mögel. Hur mår dina medarbetare?

Det har visat sig att problem med inomhusluft ofta beror på fukt och dålig ventilation, men det kan även finnas andra orsaker, som felaktigt byggnadsmaterial. Det bästa sättet att slippa fuktskador och mögel i huset är att förebygga att det händer. Emellertid kan enligt klinisk erfarenhet allmänsymtom förekomma sekundärt till luftvägssymtom, framför allt rinit med nästäppa.

Andra problem – T ex upplevelse av obehaglig lukt, exv av mögel , jord eller källare. Det är inte alls ovanligt med mögel i källare. Det finns olika orsaker till varför mögel verkar trivas i just källare , förutom badrum och vindar.

En vanlig orsak till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som tidigare varit skonade är att många äldre hus har blivit renoverade utan att därefter skydda utsatta ytor med . Bästa sättet att slippa hussvamp, svartmögel och andra svampangrepp är att se om sitt hus och vara uppmärksam på tecken på angrepp. Hussvampen trivs i fuktiga och dåligt ventilerade utrymmen som krypgrunder och källare. Som vi tidigare har nämnt kan vi inte alltid ha låga temperaturer i hemmet för att undvika att mögel uppkommer, men det vi kan göra är att kontrollera fuktigheten. Vi förklarar hur: Mögel älskar platser som inte har mycket ventilation men som har höga temperaturer.

Färgen har luckrats upp på vissa ställen.