Uncategorized

Swegon ljuddämpare

FACILE Hygienisk ljuddämpare för rektangulära kanaler. LARGO Vinkelljuddämpare med indragen anslutning för rektangulära kanaler. LENTO Vinkelljuddämpare för rektangulära kanaler.

MORENDO Rektangulär ljuddämpare med låg bygghöjd och . En rektangulär ljuddämpare med cirkulär anslutning.

Unika egenskaper avseende bygghöj brandklass, fibersäkring och ljuddämpning. Patentsökt avseende självbärande fibersäkring samt gavellösning. Kompaktljuddämpare CLA-A (för cirkulära kanaler) är en rektangulär ljuddämpare med cirkulär anslutning som har låg bygghöjd och hög ljuddämpning. Gavlarna är integrerade direkt i anslutningsstosen med fibersäkring där stenull är avtäckt med speciell polyesterväv inne i ljuddämparen. Fibersäkrad Täthetsklass D. Typgodkänd brandteknisk . Rektangulär kompaktljuddämpare för cirkulära kanaler, som kräver minimalt installationsutrymme.

Stifab Farex CLAc ljuddämpare från Swegon Operations AB.

VVS, Ventilation, Värme, Sanitet och Kyla, samt (VA) vatten och avlopp. Med ljuddämpare i kanalsystemet. Ljudet från fläkten kommer, liksom luften från fläkten, vanligen att fördelas på olika anslutande grenkanaler ut mot de betjänade rum- men. Den minskning av den totala ljudeffektnivån som tillförs en viss kanalavgrening kan beräknas som en dämpning relaterad till . Huvudkontor, Göteborg, Sverige.

Bransch, Ventilation, Inneklimat. Vårt motto blev ”Den raka vägen” och har sedan dess utvecklats från produktidé till vår affärsfilosofi. Swegon AB är ett svenskt företag och en marknadsledande aktör inom ventilation och inomhusklimatsbranschen. I över år har Swegon utvecklat produkter och system för . Hej, När jag tittar i databladen för fasta ljuddämpare så skiljer det ibland väldigt mycket på hur mycket ljud de dämpar. Produkter från Swegon i SundaHus Miljödata.

A, Cadenza – ljuddämpare , (ospecificerad). A, Calmo – ljuddämpare (ospecificerat). Frånluftkit – PARAGON T-EAK- VAV. När tilluften behovstyrs behövs även reglering av från- luften.

För att balansera tilluft och frånluft behövs ett frånluftkit.

Reservation för ändringar. Luftkylare skall monteras för horisontell luftström. Om kanalböj, spjäll, ljuddämpare. RD är en rektangulär ljuddämpare för anslutning till cirkulära kanaler.

Bygghöjden är hela 50mm lägre än en konventionell cirkulär ljuddämpare. RD tillverkas som standard i galvaniserad stålplåt. Material och ytbehandling. Montering – cirkulärt utförande. Förklaringar till figur 7-9: 1. Cirkulärt VAV-spjäll REACT.

Raksträckekrav cirkulära kanaler. Ljuddämpare med baffel eller centrumkropp. Installation i kanalsystemet. Kanalerna måste fixeras i. ALLAWAY LJUDDÄMPARE TILL UTBLÅS.

Tillgänglighet: 1-dagar. För hus upp till ca: 2m2. Investera i Luftkvalite sensor. Användningsområde Aku-Comp kan med fördel användas som ljuddämpade anslutning mellan don och kanal.

Särskilt i de låga oktavbanden är ljudabsortionen god. Ytterhöljet på typ P består av grå .