Uncategorized

Tankvärmare

Anslut bara till eluttag så är systemet igång! Lämplig för tankvolym under 70L Med en tankvärmare som värmer hydrauloljan kan arbetsmaskinen börja användas snabbare . Ett komplement till motorvärmarsystemet. Förlänger livslängden på hydraulsystemets komponenter.

Sparar bränsle och förbättrar nyttjandegraden. Läs mer om våra tankvärmare på IHP.

Calix tankvärmare har till uppgift att behålla temperaturen i hydraultanken vintertid när maskinen gör kortare stopp eller under längre uppehåll. Med tankvärmaren kan maskinen brukas omgående efter start vilket sparar bränsle och förbättrar nyttjandegraden samt reducerar oplanerade driftstopp. Denna flexibla sillicon värmeplatta är designad för . Specialtillverkade produkter.

Tack för ditt inlägg 🙂 Har monterat en sån idag ! Men kan då inte påstå att d var speciellt bra klister iden. Tankvärmaren är lätt att . Var tvungen att epxoy limma den men nu sitter den som f-n.

Sen får vi se hur bra den funkar? Verkar dock värma hydraloljan bra iaf nu med dryga -11grader. Får se när d blir kallare ute? Klarar temperaturer ner till -40° C ! Motorvärmaren som både är lättinstallerad och är överlägsen en vanlig Blockvärmare.

Har nån provat en sån här motorvärmare till sin bil ? För uppvärmning av EL graderad värmeolja och diesel bränsle 22kW. För inbyggnad i tank, (finns även för montering i ledning). Värma vatten eller andra vätskor med hjälp av ånga.

Oftast kan lågtrycksånga eller flashånga användas, bero- ende av erforderlig värmekapacitet. Amerikanska ARCTIC FOX har specialiserat sig på produkter som håller fordon i trafik även under svåraste köldförhållanden. Arctic Fox produktsortiment omfattar uppvärmningslösningar för alla behov. Rengör ytan och klistra fast. Hydraulolja och minska slitaget på . Batterivärmare – Beställningsvara!

Hitta jäsning med jäsning av öl hem brygga vattenkärl tankvärmare uk termostat från professionell tillverkare och leverantör av silikonvärmebälte här med Beno Electric. Catering till kundernas krav, vår fabrik stöder också anpassad service.

Dessutom finns även prover tillgängliga för kvalitetskontroll.