Uncategorized

Täta grunden

Har du problem på berggrundssidan? Undrar om inte det löser sig när du dränerar runt övriga huset. Effektiv tätning av krypgrund.

Vi visar dig hur du själv lätt kan reparera mindre skador i fundamentet. Golvbjälklaget i den täta grunden brukade inte vara hopbyggt med ytterväggen utan kunde röra sig fritt och var därmed lätt att byta ut. Marken under huset hölls varm och torr genom att värme läckte ner genom golvet.

Konstruktionen fungerade bra på väldränerad och torr mark och golvet blev tätt och dragfritt. Man ska kontrollera miljön i grunden åtminstone en gång om året, förslagsvis under sensommaren. Känns luften unken inne i bostaden kan det vara första tecknet på att allt inte står rätt till. En elak lukt när man öppnar luckan till grunden beror troligtvis på mögel eller jordbakterier.

Under vinterhalvåret kyler läckage luften i krypgrunden och höjer därmed den relativa fukthalten. Värmeisolering Värmeisolera grundmurarna så att luften i kryprummet inte kyls under vinterhalvåret. Utvändig värmeisolering är att föredra eftersom grundmuren då . För ägare av bostadshus med krypgrund finns tre viktiga råd at ge: – Om grunden har fungerat utan problem tidi- gare skall man vara mycket försiktig med at göra förändringar som kan förändra klimat- förutsätningarna under huset.

Det gäller såväl med isolering som med täta ytskikt.

Se till så att fönster och dörrar sluter tätt, särskilt i källarplan. Fogar mellan grund och fasadklädsel är ofta muspassager. Sätt nät över luftningsspringor under taket. En hår slät och blank målningsyta ca meter upp på väggen är ett . Kjell Taawo, byggnadsantikvarie på Sörmlands museum, visar hur man kan isolera en krypgrund och ett golv på ett gammalt hus med hjälp av lera. Här ser du hur Kjell gjorde en varm tät grund av sin rötskadade krypgrund.

I vår serie Huvet på spiken på tisdagar efter 15. Grundmuren var inte tät, golven var inte täta och och det var en naturlig ventilation i grunden. Det var en säker och beprövad byggmetod och på den tiden hade man en murstock som gick ner i torpargrunden. Man eldade varje dag för att laga mat och hålla huset varmt. På så sätt tillfördes värme till grunden och fukt ifrån . Hela huset står på berg och allt är snustorrt.

För att få ner lite värmeförluster tänkte jag börja täta lite galler över vintern, osäker på om det gör någon större skillnad värmemässigt men det är värt ett försök. Krypgrunden har, förutom den täta isoleringen mot mark, tätade rörgenomföringar och det dränerade lagret under isoleringen kan enkelt ventileras om du bygger på mark med extra hög radonhalt. Idag finns det många andra täta material som används vid nyproduktion, vilket är en av anledningarna till att modernare krypgrunder ofta har mer uttalade fuktskador relaterat till husens ålder.

Finns lukt i krypgrunden, eller kan tänkas uppstå så torde det står klart att man inte ska försöka hindra lukten genom plastinklädning . Bottenstocken ligger mot grunden av natursten. Hela stenfoten är lappad och lagad med olika bruk och det fattas även bruk på flera ställen.

Det blir ju en naturlig ventilering av grunden , men jag vill täta mot syllstocken. De gamla golven som var i dåligt skick har rivits tillsammans med . Vid en ny grundläggning kan en fuktsäkerhetsprojektering vara viktig för att klarlägga vilken grundläggning och utförande, som är den mest lämpade för respektive byggprojekt. Förebyggande åtgärder mot radon är viktig vid all grundläggning, med speciella radonbromsar, täta dukar eller flexibla skivor som är gastäta för att . På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra.

Att täta hus medför fukt och mögelskador är en missuppfattning som tyvärr fortfarande förekommer. Tätning och montage av hängrännor och tak. Smidig fog och tätningsmassa som fäster och tätar i alla väder. Perfekt för montage och reparation av läckande hängrännor och dagvattensystem. Tätar även genomföringar i tak och grund.

Tätar i kallt och vått, yt-torr på några minuter. Du kan vara tryggt förvissad om att även de mest kritiska delarna av taket, grunden och väggarna blir fullkomligt täta med RubberShell. RubberShell är mycket enkel att installera tak vare det självhäftande skiktet. Mät, klipp, avlägsna skyddsfolien, applicera limmet och fäst sedan.

Fuktisolermattan ger ett gott skydd mot markfukt på utvändig källarvägg och husgrund. Använd mattan tillsammans med membran och kantlist för att få ett ångtätt skikt med luftspalt. Vi eldar inte lika flitigt i eldstäderna idag, vilket leder till mindre strålningsvärme som kan torka ut grunden.

Om man dessutom lägger på plastmattor eller andra tätskikt i golvet stoppar man möjligheten till luftutbyte med rummen ovanför och man får kallare och fuktigare under huset. En planerad fog kan exempelvis täta mot: 1. Fogmassan ska kunna ta upp de variationer i fogens bredd som bland annat följer temperatur- och fuktvariationer, sättningar mm. Täta golvskikt leder till att .