Uncategorized

Teknik 1

Läs upp dina gymnasiebetyg i teknik på Hermods. Teknik 1poäng, som bygger på kursen teknik 1. Teknik – specialisering, 1poäng, som bygger på kursen teknik 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll. Läromedlet riktar sig till elever på TE.

Faktaboken är upplagd för att följa projektarb. Arbetsboken innehåller såväl instuderingsuppgi. Teknikprogrammet men finns även som tillval på andra program, till exempel Naturvetenskapsprogrammet.

Kursen innehaver 1poäng och det är vanligt att den pågår i ett eller ett och ett halvt år. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter, processer, anläggningar och system. Teknik (TEKTEK01) är en kurs i den svenska gymnasieskolan.

Lösning på Uppgift om moment. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.

Där får ni pröva på Python som används i Programmering detta läsår. Provet handlar om det ni jobbat med under kursen. Info om Uppfiningsuppsats: Uppsats. Skickas inom 1‑vardagar. Läs detaljerad kursbeskrivning.

Sök kursen via din kommun. Stockholm Danderyd Järfälla Sollentuna Solna Täby Upplands väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Nacka. Målgruppen är elever på TE. Lönsamhetskalkyler, val av tillverkningsmetod och marknadsföring . En grundbok i teknik som är ett givet inslag i klassrummet på lågstadiet i framtiden.

Skriven helt i linje med kunskapskraven i teknik, Lgr11. Kursen riktar sig främst till lärare i årskurs 7-och gymnasiet som önskar få en ökad kompetensbehörighet i teknikämnet men kan passa alla oberoende av förkunskaper. Kursen innehåller områdena teknikbegreppet, teknikhistoria, elektronik och informationsteknik.

För alla områden är teknikdidaktik med . Innehåll i kursen teknik 1. Grundbok med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen. Grundläggande kunskaper i mobilhydraulik och el.

Geometriska begrepp, system på kranen. Kraninstallation, manöverventiler, ventiler på kranen, HPLS. Hydrauliskt överlastskyddssystem. Kranjustering, praktiskt arbete på demonstrationsenhet.

Med utgångspunkt i kroppen samt vardagliga och samhälleliga företeelser, identifierar vi och förklarar naturvetenskapen och tekniken! Genomgående utgör materia och energi den röda .