Uncategorized

Termiska ventiler

Termiska ventiler används t. Genom två av portarna strömmar hela tiden hett vatten som påverkar en termisk insats vilken öppnar den tredje porten som blandar med en aning kallt vatten. Ju högre inloppstemperaturen är desto mer kallt vatten blandas in. I ebutiken hittar du allt runt omkring solvärme, solel samt en hel del inom VVS till bra priser.

Vi på Regin kan energieffektivisering i fastigheter och vi hjälper dig med system.

På Regin erbjuds helhetslösningar för optimal engergibesparing. Kontakta oss för att få rådgivning inom fastighetsautomation. Vi kan styrning och klimatkontroll.

Regin har ett brett utbud av 2- och 3-vägsventiler med storlek från kvs till 310. Det finns olika modeller, från små zonventiler till flänsade fjärrvärmeventiler. Adaptersats för att anpassa ställdon av andra fabrikat till Regins ventiler. Ventiler för termiska ställdon.

Den ger konstant temperatur i ett tappvarmvattensystem inom.

En termisk mätare mäter flödet genom avkylningseffekten. Våra mätare är avsedda för luft och gas och de finns i olika utföranden för montage i både små och stora rör och kanaler. Tillhörande instrument finns för montage på givaren, på vägg eller för portabelt (handhållet) bruk. TemCon har en by-pass ventil med spolfunktion för att kunna använda förhöjd temperatur mellan 70°C och 80°C och på så sätt hålla . Serie VTD3är termiska ventiler för fördelningsapplikationer. När den inkommande vätskans temperatur är lägre än den nominella fördelningstemperaturen fördelas den till port B, och när den inkommande vätskans temperatur är högre än den nominella fördelningstemperaturen fördelas den till port A. Abstract (Swedish): Studiens målsättning har varit att ur ett energibesparingsperspektiv samt ekonomiskt perspektiv utvärdera termostatiska cirkulationsventiler ( termiska ventiler ) som används i varmvattencirkulation (VVC).

De frågeställningar som belystes i studien var hur värmeförluster från VVC med. Blandningsventiler, termiska ventiler , shuntar, dragregulator, packbox. Reglerventiler med elektriskt vridande ställdon. Vridspjällventiler med elektriskt vridande ställdon.

Kulventiler med elektriskt vridande ställdon. Dynamiskt reglerande ventiler med termiska – eller motorställdon. Zonventiler med termiska – eller motorställdon . VAC termiska ventiler kan köras.

L6behövs inte en separat VAC-försörjning för V- ventiler.

Detta är energieffektivt och skapar ett stabilt och komfortabelt klimat i rummet, vilket också gör det enkelt att ersätta . Kopplingsdetaljer AC – ACS. Universell tvårörs eller fyrarörs. Fan Coil-regulator med display.

Kabeltemperaturgivare för changeover eller returlufttemperatur.