Uncategorized

Test ftx aggregat

Tillverkarna anger ofta temperaturverkningsgra men i vårt test har också energibesparingen beräknats. Om man istället installerar ett nytt FTX – aggregat och samtidigt tätar huset . Ett bra ventilationsaggregat för vind är ett måste i alla hus. Vi erbjuder aggregat från bland annat FTX som håller hög kvalitet.

Investera i aggregat idag! Det beror på att den normala energiförbrukningen är högre än för ett mindre hus i södra Sverige.

FTX -systemet är väldigt effektivt även vid låga utomhustemperaturer, till skillnad från andra luftvärmepumpar. Energimyndighetens test av åtta FTX – aggregat visade att skillnaden i energibesparing minskar med i genomsnitt 2 . Här kan du köpa FTX – aggregat som består av roterande och motströms värmeåtervinningsaggregat. Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, FTX , är standard när man bygger lågenergihus. Det här bör du tänka på inför en installation av FTX -ventilation. Här kan man bland annat se att elförbrukningen varierar hos olika aggregat vilket ju påverkar driftkostnaderna.

Det är lite andra aggregat från resp. När man jämför elförbrukning på sidorna så landar åtminstone Enervent LTR-och Heru 100S EC nära varandra vid liknande tryck – kanske . Nu finns en energimärkning som gör att konsumenter kan jämföra olika ventilationsaggregat med varandra för att se vilka alternativ som är mest effektiva och bullrar minst.

Energimärkningen visar fördelen med ventilationsaggregat med värmeåtervinning genom en värmeväxlare, så kallade FTX – aggregat , . Visst borde takhöjden ha betydelse men ärligt talat ser man mest att dimensioneringen baseras på kvm. Vad gäller roterande eller moströms växlare så finns det för- och nackdelar med båda så det beror helt på vem du frågar. Personligen har jag valt roterande (Östbergs Heru) pga bättre årsverkningsgrad . Vill du bygga ett lågenergihus? Temovex -Marknadens tystaste FTX – aggregat.

Då är valet av ventilationssystem avgörande för resultatet. Vårt val föll på FTX -ventilation, som har fläktstyrd frånluft (F), fläktstyrd tilluft (T) och mekanisk värmeväxlare (X) som återvinner energi ur frånluften. Utan värmeväxlaren skulle en stor . Här är länkar till Energi myndighetens tester och där finns bland annat test av FTX aggregat för olika husstorlekar.

Själv har jag en Östberg Heru 1och har haft igång den i snart en månad och är riktigt nöjd. Nästa projekt blir att koppla på Frikyla och det styr FTX aggregatet. Kyleffekten blir inte så stor men . Man kunde kanske stänga av luftvärmepumparna . Värmeåtervinning ur ventilationens frånluft kan spara mycket energi och ge ett förbättrat inneklimat, även när flerbostadshus byggs om.

Frågan är dock om aggregaten håller de återvinningsgrader som utlovas av leverantörerna. I Stockholmsförorterna Husby och Rinkeby har man gjort mätningar på tolv . Hos Byggvesta har man haft ambitionen att hitta FTX med riktigt hög temperaturverkningsgrad.

Efter installationer från en större tillverkare kom man i kontakt med Voltair System som lovade upp mot procent temperaturverkningsgrad med plattvärmeväxlare. Denna nivå bekräftades också efter test hos SP . Dels kan du få bättre luftkvalitet, och dels kan du spara energi. FTX -ventilation slösar inte energi, utan återanvänder den till gratis värme eller passiv kyla, vilket ger lägre energikostnader. Det borgar för utmärkt energieffektivitet och ett hälsosamt . De nya kraven börjar gälla redan den mars i år med.

Ftx aggregat bäst i test. Boverkets byggregler, BBR, är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller svenska byggnader.