Uncategorized

Torka ved utomhus

Staplad ved Hugg veden på vintern. Kapa och klyv när snön har smält bort – mars till april. Torka veden utomhus , eller i vedbod). Undvik att täcka med presenningar. Markfukten, och fukten från veden, skall kunna stiga bort utan hinder.

Om våren varit riktigt torr, kan veden eldas kommande vinter.

Bäst är det om veden får . Eftersom vare sig hustrun eller jag har någon erfa vad gäller vedens torkegenskaper vänder jag mig nu till er för att döma . Vikten av att torka veden utomhus ? Det som gör att stocken inte torkar upp är av mitt tycke snö so kommer i omgångar bli slask och fryser till. Då blir det en stor bit som skall torka upp. Palla upp nedifrån tror jag redan är gjort när grannen lastade av.

Vi har våran ved utomhus året runt, det aom vi gör att stapla en mur runtom och sedan sprutar . Viktigt är också att vedköparen ser till att torka veden väl så att han verkligen kan utnyttja energiinnehållet!

Att köpa och elda med dåligt torkad ved är att slänga vatten i pannan och pengarna i sjön. I tabellen visas ”normalvärden” för fastmassa och priser för några vanliga vedsortiment. Dessutom visas energiinnehållet, när . Nu ska veden torka utomhus. Veden blir bäst då den får torka snabbt och det sker genom att exponera så mycket av veden som möjligt för vind och sol.

Antingen genom att stapla en luftig stapel eller genom att låta den ligga i en hög på gårdsplan. Vid ihållande regn kan man behöva skydda veden. Hur länge veden skall torka beror på vilket träslag det är, när på året det fälldes och hur det lagras.

Ju tätare träslag och ju mindre luftgenomströmning på lagerplatsen, desto längre blir torktiden. Jag skulle vilja ha lite synpunkter på det här sättet att torka ved. Det bästa sättet att torka ved på är väl annars i en väl ventilerad vedbod. Om man nu skall sälja i lösvikt.

Säljer väldigt lite, och då enbart från travad ved utomhus eftersom kunderna oftast klarar sig med eget släp. Senast ändrad: feb-09 . Kan man torka ved på 1-månader? Vedskolan – Hakarpsved AB hakarpsved.

En viktig del i torkningen av ved är luftfuktigheten som är som lägst under tiden före lövsprickningen och stiger successivt mot hösten.

När skillnaden mellan vedens och luftens fuktighet är som störst så torkar den effektivast. Genom detta så är torkningen av veden ofta bättre i april vid 10° än vid 25° i augusti. Ved torkar bäst utomhus under våren och det är bra om man kan ordna ett tak som skydd för regnet. En luftig vedbod fungerar också, men att täcka med presenning är helt fel.

Under gynnsamma förhållanden kan veden eldas under kommande vinter, men bäst är om den får torka till vintern . Jag är ny på detta med att fixa egen ved och håller nu på att kapa och klyva ett bestånd med aspar som rasat. Men det är bättre om veden får torka i två vårsäsonger eftersom veden torkar bäst på våren innan lövsprickningen. Tänk på att fuktig ved brinner sämre, avger mindre värme och ger större miljöbelastning. Samma sak gäller också för rå ved som man torkar själv, men då är det ännu viktigare att lägga den fritt så att den får ordentligt med luft från alla kanter.

Ved som eldas ska inte innehålla mer än . Det är egentligen ingen konst att torka ved rätt, bara den klyvs och staplas tidigt på våren, gärna medan snön ännu ligger. Den låga luftfuktigheten gör att den då torkar fort, . Om fukthalten är högre än bör den inte eldas. Tänk då på att inte lägga in blöt ved. Hej, Jag har ont om plats för min ved , och nu ligger sedan i juli en stor huggen hög på gården.

Min förhoppning var att de där skulle torka till lite under sommaren, för att därefter läggas under en luftig presenning, men efter denna regniga sommar är det inte mkt bevänt med den saken. En bra vedbod är givetvis det bästa för vedlagring, men det går också bra att lagra veden utomhus. Då gäller det att stapla noga.

Gör man det så kommer bara det översta lagret av ved att återfuktas. Med ett enkelt tak förhindrar man detta. Däremot får man inte täcka vedhögen med en presenning. Rå ved innehåller mer än fukt. Rumstorr ved innehåller ca fukt.

Veden bör vara pannrumsvarm och inte hålla högre fuktighet än för att förbränningsresultatet skall bli bra. Eldar man med fuktig ved måste . En vedbod för årets ved och en annan till veden som höggs året innan och ska användas först framåt vintern. Läs även: Från förfall till romantiskt drömhus. Gör det någon skillnad för torkningen av ved om barken hamnar neråt eller uppåt när man travar?

Vänds barken uppåt återfuktas inte veden lika mycket vid nederbörd som när barken vänds neråt, men å andra sidan tar det längre tid för veden att torka vid efterföljande uppehållsväder. När veden ska användas bör den förvaras inomhus 1-dagar innan den är lämplig att använda. Torrare ved ger bättre värmevärde vid eldning.