Uncategorized

Uppvärmningssystem

Vilken miljöpåverkan har det nya värmesystemet jämfört med det du har idag? Vilka värmesystem passar för huset? När du har en idé om vilka uppvärmningssystem som skulle kunna vara intressanta för dig måste . Jämförelsen utgår ifrån vilket uppvärmningssystem som bäst lämpar sig för huset i fråga.

Solvärme kunde uteslutas då huset inte har de förutsättningar som krävs. Cirka procent av energitillförseln till ett hus används till uppvärmning och tappvarmvatten.

Resterande procent används som hushållsel. Valet av uppvärmningssystem är viktigt både ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Värmebehovet skiljer sig stort mellan olika byggnader och detta beror naturligtvis på storlek . För att veta vilket typ av uppvärmningssystem som passar bäst är det viktigt att ta reda på hur mycket energi som går till uppvärmning idag.

Det går att få reda på uppvärmningsenergin på olika sätt beroende på vilken typ av uppvärmning du har idag. Energimyndigheten har ett verktyg de kallar Energikalkylen. Få hjälp med att välja rätt uppvärmningssystem för huset.

Alternativen är många, men med denna info blir det mycket lättare!

Systemet som valts kan inte bytas ut enkelt eller ändras förmånligt senare. Uppvärmningsvalen och planeringen av energihushållningen påverkar boendekomforten och driftskostnaderna i småhus. Så här fungerar uppvärmningssystem. Energin som tillförs huset omvandlas i värmeproduktionsanläggningen till en form som kan utnyttjas för uppvärmning.

I vissa fall lagras värmen för att spara kostnader eller jämna ut behovet av uppvärmningseffekt. Värmedistributionssystemet överför . Uppvärmning av ett hus är oftast en stor utgiftspost under årets kalla månader. För att kunna spara in pengar på elräkningen krävs det att huset. Den el som behövs för att driva uppvärmningssystemet tillgodoses i största . När man gör förändringar av uppvärmningssystemet kan det få konsekvenser för andra funktioner i huset. Den som eldar med olja, ved eller pellets har oftast ett pannrum och en skorsten där rökgaserna förs ut.

I pannrummet är det varmt och torrt. Förbränningen innebär att stora mängder . Ventilations- och uppvärmningssystem II. Tentamen ges för: Energiingenjör. Totalt antal poäng på tentamen: p. Rapporten syftar till att jämföra olika uppvärmningssystem till ett framtida flerbostadshus.

Uppvärmningsalternativen som behandlas är fjärrvärme, bergvärme, pelletsvärme och pelletsvärme kombinerat med solvärme.

Huvudmomenten i rapporten jämför de olika alternativen med avseende på vilken miljöpåverkan och . Hur mycket kan besparingen tänkas bli? Eller en kombination av flera lösningar? Energieffektive Eriksson har kommit till ett första beslut på hur han ska värma upp sitt hus. I ett hus med vattenburen värme, som mitt har, finns flera alternativ till uppvärmning. Du väljer själv, vi rekommenderar vattenburna golvvärmesystem ingjutna i superisolerad betongplatta med uppvärmningskälla bestående av pelletspanna, frånluftsvärmepump eller för riktigt stora hus med dubbelgarage ingår bergvärme.

Vi har avtal med Nibe och IVT. Statens krav på maximal förbrukning på kW per år . Frånluftsvärmepump ligger nära till hands men det är ju. Kom in till oss och prata värme, så ser vi till att du får det bästa värmesystemet för just din villa. Vi kör hem allt och installerar, startar och trimmar in ditt nya värmesystem.

Dagens moderna värmepumpar håller hög kvalitet och är byggda för att fungera klanderfritt under sin ”livstid”, men man kan säkerställa att pumpen fungerar. Sänk din kostnad för uppvärmning – byt värmesystem.