Uncategorized

Väger luft något

Om du undervisar skolår 4-kan ni använda experimentet för att konstatera att luft faktiskt väger något. Här kan man nöja sig med massan utan att bry sig om volymen. En kubikmeter av luften, som består av procent syre och procent kväve, väger kilo.

Det är så lufttrycket anges, 10hektoPascal (förr millibar). Ju högre upp man kommer desto tunnare luft, och därmed lägre lufttryck.

Det är faktiskt möjligt att väga luft med hjälp av en vanlig våg. Det krävs dock att man är lite påhittig och har tillgång till en pump och något som kan tömmas på luft utan att ändra volym. Om man placerar en sluten behållare innehållande luft på en våg kommer vågen att visa behållarens vikt, plus vikten av . Ett enkelt experiment för att väga luft. Det är något vi andas in hela tiden och allt levande i vår värld behöver syre.

Vi kan fånga luften i luftbubblor vattnet, i en ballong eller i såpbubblor och vi kan känna den. En liter luft väger gram.

Det är alla de små molekyler luften består av som väger. Idag har jag varit på förskolan och genomfört experimentet väger luft ? En annan student var med och observerade. Jag började med att fråga de fem barnen (4-åringar) om luft väger något.

En pojke sa att nej det väger ingenting. Vi hade en diskussion på jobbet angående luft och dess vikt. Jag hävdade bestämt att luft väger en hel del medans andra påstod att luft inte väger någonting. Tillvägagångssätt: Häng blomsterpinnen i ett snöre och balansera den som en balansvåg. Knyt fast ballongerna på blomsterpinnens två ändar med två lika långa snören, balansera pinnen igen.

Ta loss en ballong från pinnen, blås upp och häng sedan tillbaka igen. Resultat: Blomsterpinnen lutar . Att se att luft väger något. Blås upp två ballonger med lika mycket luft i båda , knyt en knut på var och en och tejpa fast dem i vars en ände på en blomsterpinne så att det blir balans mellan dem.

Tejpa en bit tejp på den ballong som ska punkteras. Luften består huvudsakligen av kvävemolekyler, N2. Atomvikt au, molekylvikt au.

Luften innehåller inte bara kväve utan även ca syremolekyler, O som är något. Density_of_air Du kan uppskatta luftens densitet från ideala gaslagen pV = NkT (k är Boltzmanns konstant) Molekyldensiteten blir. Detta dokument ingår som en del av Teorier i det naturvetenskapliga rummet blev nästan full. Och då är det ändå luft kvar i fotbollen – lika mycket som fanns från början. Nu har jag lärt mig ännu ett sätt att ta hem havsluft utan att den behöver ta så stor plats, tänker Lisa.

Carolina tycker om när hennes . Hur vore livet utan luft? Laddat tillstånd och elektriska uppfinningar. Varför sprakar det om håret när jag tar av mig mössan? Varför hade man inte elektrisk belysning under vikingatiden, när det fanns elektrisk ström? Här var det också blandade svar.

Efter en lite stunds diskussion så visade vi dem att vi gjort en fin liten våg med två ballonger på varje sida. För att ta reda på om luft väger något tänkte vi att vi skulle smälla en ballong. När eleverna så vågen framför sig började allt flera elever tro att vågen . Josephine undrar varför det verkar vara så svårt att andas på höga höjder. Vi följer med på en brandutryckning och får reda på hur syret i luften påverkar en eldsvåda. I experimentet testar vi.

Det verkar tyvärr som om någonting gick fel med spelaren. Betyder det att fotbollen blir tyngre och tyngre? Fotbollen studsar bättre när det är mycket luft i den. Då kan den inte väga mer.

Jag tror att fotbollen blir lättare, säger Ludvig. Därför väger den lika mycket när man har pumpat. Luft väger inget, säger Lisa. Man pumpar ju ändå in något i bollen. Vad kan man använda luft ll?

Vilka maskiner använder luft? Testa a vifta med armen, vad känner du? Blir det jobbigare om man gör samma sak med en bok i handen?

En flicka(6år) menade att eftersom vi inte kan hålla det i handen så kan vi heller inte veta om det väger eller inte.