Uncategorized

Värmebeständig tätningsmassa

Högtemperatur tätningsmassa från E-COLL för tätning av fogar och öppningar på platser där höga temperaturer förekommer (t.ex. värmepannor, grillar, kaminer, etc.) – Installation av ugnar, eldstäder etc. Lite grovt sagt föreslår vi att du använder våtrumssilikon i våtrum, glassilikon till glas och speglar, taklim till tätning på tak, brandfogmassa när fogen ska tåla höga temperaturer och akrylfog i samband med måleriarbete. Men det klokaste rådet är att vända på tuben och läsa texten på baksidan noga, framför . Värmebeständig , för områden där fogen behöver klara en hög temperatur!

Till tätning av skorsten, rökrör, stosar, spisinsatser, grillar, öppna spisar mm. För tätning och fogning av pannor, öppna spisar m.

Fungerar även som reparationsmassa för avgassystem på bil. Silikon, latex och annan tätningsmassa till fogar och lagning. Våra silikonprodukter och fogmassor kan du använda för att skydda och täta skarvar, glipor och hörn. Välj produkt beroende på omgivande material och miljö – våtrumssilikon till badrum, byggfog till snickerier, glasfiberspackel till plast och plåt osv. Samma här med Stovex och liknande pannkitt – det tål bara heltstatiska miljöer.

Vår rörmokare använde värmebeständig silikon för tätning mellan rökrör och . Tätning mellan spishäll och bänkskiva? JOINTPLAST Gängtätning för plastgängor.

Produkten blir till en flexibel packning som är resistent mot gas, kallt och varmt vatten. TUBELOCK AL Gängtätning för livsmedelsindustrin. Denna fogmassa är ej elastisk. Perfekt för tätning och lagning av eldstäder, spisar etc. OBS Pannkittet är ej brandklassat.

För brandklassad fog se fireseal brandtätning. TÄTNINGSMASSA SIKAFLEX-291I. Varan klarar BASTA-systemets baskrav gällande kemiskt innehåll Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Tixotrop 1K polyuretanbaserad tätningsmassa anpassad för marina applikationer som härdar med hjälp av luftens fuktighet till en hållbar . Lämplig för delmontering efter reparationer. Resistent mot oljor, vatten, frostskyddsmedel och hushållskemikalier. Väder- och vattenbeständig. Tätar permanent, även under vatten. God vidhäftning mot de flesta typer av material.

Anslutningsrör utan isolering. Rökgångsdelarna är ytbehandlade med svart värmebeständig pulverlack.

Monteringssatsens innehåll: – Monteringsanvisning. Firecement tätningsmassa. Sika Sverige erbjuder ett komplett sortiment av produkter för reparation, skyd konstruktiv förstärkning och tätning för byggbranschen och den tillverkande industrin.