Uncategorized

Värmekanon skorsten

Hjulgående byggtork 22kW med skorsten. Förbränningskammare i rostfritt stål. Värmeväxlare som håller avgaserna separerade från varmluften. Kan kopplas till rumstermostat. Värmekanon diesel med värmeväxlare kW.

PROTEMP byggtork diesel PT 70.

Mobil värmekanon av industrimodell med skorsten som drivs på dieselolja. Fotocensor för kontroll av lågan och automatisk brännarkontroll. Säkerhetstermostat och reglerutrustning, utrustad med inbyggd . Indirekt förbränning innebär en värmekanon med skorsten. Den uppvärmda luften blåser ut i rummet. Lagerstatus: Tillfälligt slut.

Dieselkanon kW med skorsten OBS! SD värmekanoner bör enbart användas i område med god ventilation för att undgå koloxidförgiftning.

Blockera aldrig luftintaget (bakom) eller utblåset. Slang som passar till tank, filter och retur. Tillgänglighet: Lagerstatus Tillfälligt slut.

Men det skall ju gå att ansluta skorsten till såna här. Så hur skall jag gå till väga? Tänkte om man kunde ha den stående i ett hörn verkstan och ha en skorsten ut i väggen. Och kan man få det godkänt? Hela verkstan är byggd i trä så det är viktigt att alla försäkringar mm gäller.

Remington 52Kw med inbyggd Termostat. Jag har kall garage som är skapligt ventilerat. Hur är det med lukt å avgaser ? Master värmekanon , B1CED. Värmaren har flamsensor, överhettningsskydd och regleringsutrustning.

Separat fraktpris beroende på levadress. Den har jag mest använt till en epoxigolvmålningsprojekt och den. Då är det väl mest ekonomiskt med en rejäl värmekanon , t ex dieseldriven. Om man skall värma upp för tillfälligt bruk så är det mycket mer förlust att ha liten effekt, ju snabbare det värms ju mindre förluster.

Börjar kylan tära på förrådet?

Kolla in dieseldrivna värmekanoner från Verktygsboden. Pela dieselvärmare är en effektiv portabel värmare och byggtork, lämplig för uppvärmning av garage, verkstäder, lager, byggarbetsplatser och industrier. Värmaren är avsedd för konstant drift i välventilerade utrymmen.