Uncategorized

Vedeldning farligt

Vedeldning inte så farligt. Vedröken är kanske snällare än vad de senaste årens brasvarningar visat. Den innehåller inte bara cancerogena kolväten utan också så kallade metoxifenoler. De är antioxidanter, som kemiskt liknar den nyttiga antioxidanten E-vitamin.

En vedeldad kamin kan vara mysig.

Luften hemma hos den som eldar med ved kan vara som en trafikerad storstadsgata, visar en doktorsavhandling i Göteborg. Den äldre generationen, eller de människor som bor på landsbygden, har troligtvis någon slags relation till vedeldning. Kanske har någon fått hugga kubb till ved , eller skickats ut i den kalla vinternatten för att hämta ved till spisen. Snön knarrar under fötterna, temperaturen är minus tjugo grader, stjärnorna . Småskalig vedeldning bidrar med ungefär lika mycket utsläpp av partiklar och sot som all vägtrafik.

Men det finns en del saker man kan göra själv för att minska utsläppen, som att elda snabbt och varmt och inte använda fuktig ved. Hallå där Camilla Andersson, luftmiljöforskare på SMHI, som forskar i ett .

Eldningssäsongen är här och oavsett om du eldar för trivsel eller uppvärmning finns det en del att tänka på. Vi ger dig tipsen för att elda på rätt. Om du har en vedeldad kamin, spis eller ugn är det först och främst viktigt att den eldas med ved och inget annat.

Använd inte tändvätska, främst för att det kan vara väldigt farligt ur brandsäkerhetssynpunkt, men det genererar även mer föroreningar. Enligt forskarnas beräkningar orsakar luftföroreningar från vedeldning ungefär 3personers förtida död varje år i Stockholm, Göteborg och Umeåregionen. Det är något fler än de cirka 2personer som dör i förtid av luftföroreningar från fordonsavgaser och dubbdäcks- och bromsslitage i området.

Som GP skrev om i början av januari är det hälsofarligt att elda med ved. Nu finns en studie som bekräftar detta i siffror. Pernilla Gustafson, doktorand vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, försvarar i april en avhandling om cancerframkallande ämnen i vedrök. De flesta lokaleldstäder är avsedda att elda högst kg normaltorr ved i timmen.

Om man eldar mer ved kommer rökgastemperaturen att bli farligt hög och det kan medföra brand. Kontrollera skötselanvisningen för att få besked om rätt mängd bränsle för respektive eldstad. Om uppgiften saknas, kontakta tillverkaren för . Exponering för rök från vedeldning kan orsaka en uttalad inflammation i luftrören.

Det visar en avhandling vid Umeå universitet.

För två år sedan lät forskarna försökspersoner andas in vedrök, 2mikrogram per kubikmeter luft, i fyra timmar. De fick ökade halter av inflammations- och koagulationsmarkörer i blodet, vilket indikerar en ökad risk för hjärtinfarkt i det långa loppet. Försöket visar att vedrök sannolikt är lika farligt som . Den samme metodik kan også anvendes med mere lokale og mere specifikke inputdata og parametre ved stedspecifikke vurderinger af miljøpåvirkningen.

Den som eldar med ved har fem gånger så hög halt av cancerframkallande sk PAH-er i inomhusluften jämfört med den som . Läkaren och forskaren Ala Muala har i sitt avhandlingsarbete studerat såväl exponering för rök från vedeldning, som exponering för dieselavgaser och undersökt . EUgrænseværdier for stofudvaskning ved accept på deponeringsenheder for inert affal deponeringsenheder for ikke- farligt affal som modtager stabilt, ikke-reaktivt farligt affal og deponeringsenheder for farligt affald. Vid felaktig eldning i lokal eldsta braskamin, öppen spis och kakelugn kan det hända att grannar störs av röken. En del människor upplever irritation av luftvägarna och att det luktar illa.

I ett hus med fläktstyrd tilluftsventillation är det inte . Kockduo tar över Gnesta strand. Han blir Moderaternas toppnamn i . Stiftstidende observerede mandag, at en række bilister, der kom kørende op ad Nørrebrogade og skulle til venstre ad . Det er et godt spørgsmål og i virkeligheden et, der er svært at besvare. På den ene side ved vi at stofferne, der bruges som dopingstoffer, har været anvendt i kliniske forsøg i doser, der minder om dem man bruger som dopingstoffer. Dette tyder på, at man kan bruge dem i et omfang,.

Ogsaa I udsondrer Jeres skadelige Substanser, men I er endnu ikke saa vidt, at I befrier Jer for dem ved afgørende Metoder. I tager blot Jeres Reservationer. I giver Snyltere et Fristed indenfor forbeholdte Territorier.

I indretter Straffekolonier, Kæmpeasyler og kostbare Hospitaler. I lader de Uegnede og de Usociale fortsætte .