Uncategorized

Vedeldning förbrukning

Jag har funderat på att byta ut min viadrus panna för att den har haft så hög ved förbrukning. Men nu har jag börjat väga veden och om det. Köpa vedeldat hus, tycker elförbrukningen verkar. I tråden om Calmar Vdiskuterar vi runt typ av ved och jag tror rackarns att min förbrukning skulle öka till minst om jag körde gran. Elda med flis, är det lönt?

Om fukthalten är högre än bör den inte eldas.

Om man har möjlighet kan man lägga behovet för någon vecka i pannrummet . Det är bara att gratulera. Vi eldar med ved men jag har ingen aning om hur mycket ved som går åt, ska ta reda på det. Beror ju på vad det är för vedpanna och om du ska elda för varmvatten också.

Får du ved från fastighetsägaren eller ska du fixa det själv? Mycket att tänka på men du får säkert svar när han . Den här broschyren ger information om vad du som eldar med ved och andra vedbaserade bräns- len bör tänka på. Tipsen ska hjälpa dig att öka energiutbytet och minska risken för bran sam- tidigt som utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen minskar.

Här hittar du tips när du ska elda med ved och hur du eldar effektiv i vedpannan. Finns det något som är så genuint äkta och svenskt som att elda med ved ? Vedpannor finns i många olika. Vattnet lagras i stora ackumulatortankar och leds runt i huset och används till förbrukning av varmvatten.

För att sprida värmen i . Eldar vi enligt ovanstående exempel blir energitillskottet drygt kilowattimmar ( kWh) per dygn, om kaminen har en verkningsgrad på (1kg ved x kW x ). Med modern vedeldningsteknik minskar förlusterna och vedförbrukningen kan minska till ungefär hälften av tidigare förbrukning. Men använd ALDRIG för mycket ved än kaminen är byggd för. Räkna med 2-kubik ved under en vintersäsong om du är storförbrukare. Men då eldar man regelbundet.

I tabellen anges vedpannornas yttermått i centimeter och vikten när pannan är tom, utan vatten och ved. Tillverakarens egen uppgift. Ange nuvarande förbrukning. Uppskatta verkningsgraden på nuvarande panna.

Skriv in aktuell elförbrukning exklusive hushållsel. När Du tänder upp en brasa – starta med några få pinnar av klenare dimension för att värma upp eldstad och skorsten. Först därefter är det lämpligt att stoppa in större vedträn.

En modern braskamin klarar sig med ett normalstort vedträ per timme! Låt alltid en veckas förbrukning av ved finnas inomhus så blir förbränningen . Man räknar med att kubik stjälpt ved motsvarar 0. Så det gäller att jämföra rätt priser. Eldar man i kamin så hinner man normalt kanske med kubik per vinter. Beroende på hur långt det är . Byte minskar förbrukning. I Sverige har nästan en kvarts miljon hushåll vedpanna.

Enligt Energimyndigheten är dessa ofta av äldre modell. Genom att byta ut till en modern panna med ackumulatortank minskar vedförbrukningen markant. Med en äldre vedpanna utan ackumulatortank behövs ungefär 30 . Eftersom du inte hade något intresse av att veta vedåtgången (enligt dina senare inlägg) så har som sagt inte husets storlek eller erat tillskottsköp av ved något med din fråga att göra.

Men som jag sa så är normal förbrukning 6-7. Vi sitter och räknar lite inför eventuell flytt till ett hus som värms upp med enbart ved. Jag har fått lite olika siffror från olika personer (allt från kubik till kubik hm!). Vi är två vuxna och en bebis.

Huset är byggt på 30-talet, så jag gissar på att det inte är superbra isolerat. Vedeldning bidrar inte till växthuseffekten, eftersom växande träd binder lika mycket koldioxid som sedan frigörs när veden eldas. Installerar du en vedpanna från CTC, ingår Energyflex.

Rumsvarm ved vid mätning! Konrollera eldningsteknik och skötsel. Iaktta hur VU tänder upp från kall eldstad. INSPEKTIONSPROTOKOLL Undersökning . Utan ackumulatortank blir man tvungen att strypa syretillförseln för att veden skall räcka hela dagen. Pelletsbrännare går att installera på de flesta äldre pannor som är avsedda för olja eller ved.

Flera pannfabrikat har även tillverkning av pannor som är optimerade för just pellets. Att elda pellets i en vanlig braskamin eller kakelugn går, men kan vara .