Uncategorized

Vedeldning nackdelar

Vi ger dig tipsen för att elda på rätt. Fördelar och nackdelar med vedeldning. Vedeldning är en mycket gammal värmekällan som än i dag används flitigt.

Det finns många olika former av vedeldning – från myseldning . På många håll har den dock numera i stor utsträckning ersatts av andra bränslen, som kol, olja och naturgas. I Sverige värms 20– av alla villor upp med .

Så kom oljan och så småningom elen in i bilden med enklare hante- ring och lågt pris. Efter kraftiga prishöjningar på olja under 70-talet började många småhusägare åter elda med ved. Trenden att ersätta olja med ved och numera pellets har fortsatt till. Genom att elda på ett sätt som gynnar miljö, hälsa och plånbok kan du minska utsläppen med upp till procent och bidra till att luften blir bättre där du bor.

Ved är en typ av biobränsle som många kanske inte tänker på som ett miljövänligt alternativ. Först och främst så är det bra att man hela tiden kan . Den största nackdelen är att det tar mycket tid och att det kräver kunskap för att elda på rätt sätt. Hur mycket luftföroreningar som släpps ut beror på hur veden och biobränslet förbränns, detta skiljer sig åt beroende på vilken panna man har och hur den är inställd.

Funderar på att byta ut mitt värmesystem i huset. Har sneglat lite på bergvärme då det verkar jäkligt smidigt. Hanteringen med ved slipper man ju, det är ju självklart men finns det några stora nackdelar med . En modern panna ska självfallet vara miljögodkänd för vedeldning. Omoderna pannor uppfyller inte dessa krav. Dessa pannor har överföring av värmen till pannvattnet direkt genom eldstadens väggar och rökgaserna går direkt ut från eldstadens övre del till skorstenen.

Det saknas alltså gasförbränningskammare och . Det är viktigt att försöka få ut så mycket energi som möjligt av sin ved , det är bra både för dig och för miljön. Men tänk på att elda på ett sådant sätt att dina . När man använder pellets som uppvärmningsmetod så eldar man med råvaran, det kan alltså liknas vid vedeldning. Att elda i en panna innebär att en pelletsbrännare används, och denna brännare måste monteras på en olje- eller vedpanna. Finns inte dessa i huset redan så kan man köpa en ny panna som är utformad för . Eller är du redo att hugga ved halva sommaren?

Har du en miljödålig oljepanna är det bara att byta ut den och i stället använda ved , fjärrvärme, pellets eller el som uppvärmningssystem. Nej, det finns faktiskt ingen anledning att ge någon längre beskrivning av oljans för- och nackdelar. En stor fördel med vedeldning är ekonomin.

Att värma upp med ved är ofta det billigaste alternativet.

Dessutom kan en hel del ved eldas som annars inte skulle komma till användning. Men att elda med ved är tidskrävande och det är inte helt enkelt att elda på rätt sätt. Vedpanna UNIKUM är effektiv och bränslesnål vid ved – pellets och oljeeldning, enkelt att elda ved i(förbränningen igång efter ett par minuter) och enkelt att växla mellan olika bränsle. En mycket bra kombination är vedeldning och solvärme. Eldning som inte utförs på rätt . Lätt och väldigt fördelaktigt att kombinera med solvärme.

Nackdelar : Hög till medelhög arbetsinsats . Läs om fördelar och nackdelar med olika värmesystem och minska din värmekostnad. Här kan du läsa om de olika värmekällor som finns, både fördelar och nackdelar. Det krävs en del jobb och utrymme med vedpannor. Oavsett hur effektiv den är, måste ved finnas tillgänglig kontinuerligt.

Det betyder jobb flera gånger om dagen. Därtill kommer sotning och andra underhåll, som krävs för att vedpannan inte ska bli farlig att använda, liksom det faktum att veden måste bearbetas .